nieuws

Rotterdam vreest fors verlies banen door uittocht bedrijven

bouwbreed

rotterdam – De gemeente Rotterdam zet alles op alles om de Tweede Kamer te overtuigen dat er ruimte voor nieuwe bedrijventerreinen moet komen in de Hoeksche Waard.

Tot verbijstering van met name het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR), tekent zich in de Kamer een meerderheid af die tegen het opofferen van groen is.

“We moeten nu bereid zijn compromissen te sluiten om te redden wat er te redden valt”, zei wethouder H. Kombrink gisteren tijdens de commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken. “Steeds vaker moeten we ‘nee’ verkopen aan bedrijven.” Volgens de ‘Ontwikkelingsvisie droge bedrijventerreinen’ heeft de regio Rijnmond tot 2010 een tekort van 510 hectare.

Rotterdam vreest vertrek van bedrijven, met in het kielzog hun leveranciers. De regio zou als gevolg daarvan 26.000 banen mislopen. Door herstructureringen en invullen van kleine locaties bij onder meer de Noordrand, Hoog Zestienhoven en Berkel en Roderijs zou enige ruimte kunnen worden geschapen. “Maar wanneer de Hoeksche Waard afvalt, wordt het probleem heel ernstig”, aldus H. Stam (OBR).

Het kabinet geeft goedkeuring aan de aanleg van 100 hectare bedrijventerrein, langs de noordrand van de Hoeksche Waard. De provincie Zuid-Holland heeft gisteren nog eens onderstreept te opteren voor 250 hectare. “Maar bij de Kamerleden stuiten we op een mentale muur”, aldus Kombrink. Vanuit het stadhuis wordt momenteel druk gelobbyd om Kamerleden van mening te doen veranderen.

Reageer op dit artikel