nieuws

Rijkswaterstaat laat vogels langs snelwegen tellen

bouwbreed

arnhem – Rijkswaterstaat laat tot juli volgend jaar vogels tellen in een omvangrijk gebied langs de snelwegen A50, A15 en A73. Het onderzoek is volgens de Europese Vogelrichtlijn nodig met het oog op de voorgenomen verbreding en aanpassing van de snelwegen.

De A50 tussen knooppunt Grijsoord bij Arnhem en Ewijk moet worden verbreed. De snelweg A15 wordt waarschijnlijk aangesloten op de A73 bij Nijmegen. Ook het gedeelte A15 tussen Valburg en Ressen zal veranderingen ondergaan.

Voor deze infrastructurele werken is een milieueffectrapportage (mer) nodig. Het vogelonderzoek maakt daar deel van uit. De stukken snelweg vallen bijna helemaal binnen de ecologische hoofdstructuur, het gebied dat door het Rijk is aangewezen voor instandhouding van flora en fauna. De trajecten lopen door de Veluwezoom, de beekdalen bij Wolfheze en Heelsum en langs de stuwwallen en de uiterwaarden van Nederrijn en Waal.

De uiterwaarden zijn bijna helemaal beschermd natuurgebied. Vogeltellers van Bureau Waardenburg uit Culemborg houden met ingang van deze week elke drie weken twee dagen achter elkaar een telronde voor niet-broedvogels. In het uitgestrekte gebied komen onder meer futen, sternen, aalscholvers en ooievaars voor. In het broedseizoen tussen maart en juli tekenen de vogeltellers aan waar onder andere goudvinken en kleine bonte spechten nestelen.

Omdat in het gebied ook uilen en nachtzwaluwen voorkomen, beginnen de onderzoekers deze telrondes ruim voor zonsopgang. Rijkswaterstaat is verplicht noodzakelijke ingrepen in het leefgebied van de vogels goed te maken door elders nieuwe, vergelijkbare omstandigheden te treffen. (anp)

Reageer op dit artikel