nieuws

Rijksbouwmeester bemoeit zich met ‘De Meerpaal’ Wellicht delen centrum terug in nieuwbouw

bouwbreed

dronten – Rijksbouwmeester prof. ir. Wytze Patijn gaat zich intensief bemoeien met een eventueel gedeeltelijk behoud van ‘De Meerpaal’ in Dronten. Binnen een paar weken moet duidelijk zijn of en zo ja wat van het bekende cultureel centrum in het nieuwe ontwerp kan terugkeren. Daarnaast zal de Rijksbouwmeester het gemeentebestuur adviseren bij het kiezen van een architect.

Projectwethouder ing F. Nieuwland zegt blij te zijn met de bemoeienis van Wytze Patijn. “Wel gaat het hier om een vrijblijvende studie. Uiteindelijk is het aan de gemeente Dronten of we de conclusies van het onderzoek zullen overnemen.”

In juli nam de gemeenteraad van Dronten het besluit om het in de jaren zestig gebouwde centrum te slopen. Het gebouw, ontworpen door de Nederlandse architect Frank van Klingeren, voldoet niet meer. De Meerpaal is verouderd en kampt met forse exploitatietekorten. Onderzoek naar behoud zou het centrum niet uit de rode cijfers halen.

Daarbij komt dat Dronten het centrum wil vernieuwen. Een nieuw multifunctioneel centrum met daarin ondergebracht een bibliotheek op de plaats van de huidige Meerpaal vormt de spil in deze plannen.

Reacties

Zowel voor als direct na het raadsbesluit buitelden de voor- en tegenstanders van De Meerpaal over elkaar heen. Nieuwland: “We hebben veel gekleurde reacties gekregen. Er zijn duidelijk twee kampen: je bent voor of je bent tegen behoud van ‘De Meerpaal’. Slechts een enkeling staat hier geheel neutraal tegenover.”

Behalve de dochter van architect Van Klingeren schaarden de Nederlandse Bond van Architecten en minister Pronk van VROM en de Rijksbouwmeester zich in het rijtje tegenstanders. Pronk stuurde de gemeenteraad van Dronten zelfs een brief waarin hij aandrong op een “zorgvuldige besluitvorming” over de toekomst van De Meerpaal.

Deze oppositie heeft er vervolgens wel toe geleid dat er, benadrukt Nieuwland, “ondanks het sloopbesluit nog ruimte is om de positie van ‘De Meerpaal’ te heroverwegen.”

Herbouw

Op de vraag of De Meerpaal nu behouden blijft, wilde de verantwoordelijk wethouder geen antwoord geven. “Ik wil en kan niet op de studie van Patijn vooruitlopen. Daarbij komt dat de raad zich over sloop al heeft uitgesproken. De studie richt zich dan ook hoofdzakelijk op de vraag of en zo ja wat er van De Meerpaal in een nieuwe Meerpaal kan terugkeren. En of dat de ingang zal zijn of een zaal, de inrichting of het gedachtengoed, daar kan ik niets over zeggen.”

Wachten

Zoals deze krant twee weken geleden al meldde, is Dronten ook door bedrijven benaderd die iets met De Meerpaal willen doen. Zakenman Henny van der Most heeft daarvoor de beste papieren. Van der Most, eigenaar van onder meer de voormalige kerncentrale Kalkar, Bonte Wever in Slagharen en Preston Palace in Almelo, wil De Meerpaal steen voor steen afbreken om het vervolgens in Hardenberg weer op te bouwen. Nieuwland: “We hebben Van der Most op de hoogte gesteld van de studie die Patijn nu gaat verrichten. Hij zal moeten wachten op de resultaten daarvan.”

Voor de nieuwbouw van het multifunctioneel centrum heeft Dronten een tijdpad uitgestippeld. Over 3,5 jaar moet de nieuwbouw helemaal klaar zijn. Het plan mag niet meer kosten dan de 34 miljoen gulden die de gemeenteraad hiervoor heeft uitgetrokken.

Volgens Nieuwland past de studie naadloos in het opgestelde tijdpad. Eind deze maand moet het onderzoek van Patijn zijn afgerond. Even daarvoor heeft de eerste architectenselectie plaatsgehad. De kandidaten worden gekozen via een Europese selectieprocedure. Acht architecten hebben zich hiervoor inmiddels aangemeld.

Projectleider G.H. van den Heuvel: “Die acht worden binnen enkele weken tot vijf teruggebracht. Onder leiding van Wytze Patijn zal de commissie architectenselectie vervolgens twee kandidaten kiezen die aan de hand van het programma van eisen een plan maken.”

De projectleider erkent dat de Rijksbouwmeester nu twee posities rond de toekomst van De Meerpaal heeft ingenomen. “Maar de een heeft echter niets te maken met de ander”, aldus Van den heuvel.

De Meerpaal is verouderd en kampt met forse exploitatietekorten. Foto: Axipress

Reageer op dit artikel