nieuws

‘Netelenbos heeft geen ruggengraat’

bouwbreed

utrecht – “De stijgende zeespiegel? Overstromende rivieren? Daar ligt het Nederlandse volk helemaal niet wakker van. De plannen liggen al klaar om dat aan te pakken.” Nee, makkelijk is het niet om in Nederland het milieu aan de man te brengen. Maar scheidend directeur P. Nijhoff van Natuur en Milieu wanhoopt niet. “Met ministers als Brinkhorst en Pronk is er in het kabinet weer tegenwicht tegen mensen als premier Kok, die voorrang geven aan de economische groei.”

Jarenlang bewoog Nijhoff (65), die in 1972 aan de wieg stond van Natuur en Milieu en deze week afscheid neemt, zich in de kringen waar het milieubeleid wordt bepaald. Onophoudelijk probeerde hij Tweede-Kamerleden en ambtenaren er van te overtuigen dat het anders moest. Een energievretende onderneming, want milieu is een kwestie van de lange adem, terwijl politici doorgaans niet verder vooruit kijken dan de eerstkomende verkiezing. Een cliche, maar toch waar.

Begin jaren zeventig was het milieu nog populair. Het was ook overzichtelijk. “Een kwestie van het sluiten van vieze fabrieken, en filters in industriele schoorstenen”, herinnert Nijhoff zich. “In 1973 vochten Kamerleden nog om het woordvoerderschap voor milieuzaken, nu heb je weinig in te brengen in de fractie.”

Harde hand

Als de varkenscrisis een ding duidelijk heeft gemaakt, dan is het volgens Nijhof wel dat milieubeleid vraagt om een harde hand. Apotheker had die niet. Brinkhorst wel, denkt hij.

In z’n eentje zal Brinkhorst het echter zeker niet redden. Het verleden heeft geleerd dat pleitbezorgers van het milieu in het kabinet elkaars steun hard nodig hebben. De driehoek VROM-Landbouw-Verkeer en Waterstaat moet een eenheid vormen. Nijhoff was er dan ook zeer mee ingenomen dat in het tweede paarse kabinet het ministerie van Verkeer en Waterstaat verhuisde van de VVD naar de PvdA. Tineke Netelenbos in plaats van Annemarie Jorritsma, dat klonk goed.

Grote zorgen

Maar Netelenbos is volgens Nijhoff enorm tegengevallen. “Ik maak me grote zorgen over haar. Het gemak waarmee ze bij het rekeningrijden heeft gecapituleerd voor de Telegraaf en de ANWB is een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet. Ze heeft geen ruggengraat.” Volgens Nijhoff steunden de regeringsfracties Netelenbos nog toen zij de handdoek in de ring gooide. Hij kan er niet bij.

Maar doet de milieuminister, Jan Pronk, het dan zoveel beter? Nijhoff noemt Pronk “een man die zich door niemand de les laat lezen, ook niet door zijn ambtenaren”. Hij prijst hem om de inzet waarmee hij zich heeft ingewerkt, maar geeft tegelijkertijd toe dat Pronk niet de daadkracht ten toon heeft gespreid die bij zijn aanstelling werd verwacht.

Nijhoff: “We moeten eerst het nieuwe Nationaal Milieubeleidsplan afwachten. Pronk zal daarin heel precies moeten aangeven welke doelstellingen in welk jaar gehaald moeten worden. Hij moet een spoorboekje opstellen voor het bedrijfsleven, zoals voor de varkenshouders. Met als uiterste consequentie dat er bedrijven dichtgaan als de doelen niet worden gehaald. Dus niet een vangnet als het niet lukt, maar een valbijl.”

(anp)

Reageer op dit artikel