nieuws

Nederlander slaat brug over Donau

bouwbreed

waddinxveen – Een Nederlandse vinding kan de herbouw van de Donaubruggen aanmerkelijk versnellen. De NAVO bombardeerde de oeververbindingen tijdens de aanvallen op Servie. De restanten belemmeren de scheepvaart op de Donau. De kosten komen in grote lijnen overeen met de uitgaven voor Nederlandse brugwerken.

Bedenker is ir. N. van Driel uit Waddinxveen. De directeur-eigenaar van Bruggenbureau Van Driel en Van Driel Mechatronica omschrijft het concept als een ‘nieuw type semi-permanente militaire brug’.

Pyloon

Van Driel kreeg het idee tijdens het ontwerpen van een brug voor langzaam verkeer over de Maas in Maastricht. Bij de constructie ervan kan gebruik worden gemaakt van een pyloon, in dit geval een wat groot uitgevallen hijskraan. Die verliest na afloop van de werken zijn functie. Het hulpmiddel kan dan gedemonteerd worden en elders opnieuw voor de bruggenbouw dienen. Van Driel vergelijkt de pyloon met een tuibrug waaraan contragewichten hangen. De gewichten kunnen uit containers, gevuld met grond, bestaan. Afhankelijk van de grondslag moet de standplaats van de pyloon worden onderheid.

Kennis

Door middel van de bouwtoren worden de brugdelen vanaf de wal in positie gebracht en gemonteerd. Aanvoer over het water is om die reden niet nodig. Omdat de bouwdelen over land worden getransporteerd, kunnen de kosten wat hoger uitvallen. Nederland dient voor de herbouw van de Donaubruggen alleen de technische kennis te leveren. Voor de daadwerkelijke constructie denkt Van Driel aan regionale bedrijven. Die hebben volgens hem voldoende kennis van staalconstructies. Een concern als Skoda leverde in de communistische tijd nogal wat stalen onderdelen voor de kerncentrales in de vroegere Sovjet-Unie.

Een recenter voorbeeld bieden de draaischarnieren van de Maaslandkering in de Nieuwe Waterweg, die eveneens uit Tsjechie komen.

Het blijft vooralsnog de vraag of Van Driel zijn plan in Maastricht kan uitvoeren en zo de haalbaarheid van zijn concept kan bewijzen. De gemeente koos namelijk voor een andere ontwerper. De gemeente slaagde er door de hogere kosten daarvan nog niet in de financiering rond te krijgen en nam om die reden nog geen definitieve beslissing over de fiets- en voetgangersbrug.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels