nieuws

Kabinet in voor nieuwe aanpak mededinging Controle achteraf via actief opsporingsbeleid

bouwbreed

den haag – Het kabinet kan zich vinden in een andere opzet van de handhaving van het verbod op mededingingsbeperkende afspraken tussen bedrijven. Daarin wordt onder meer het omslachtige aanmeldings- en ontheffingensysteem afgeschaft. Wel zal in plaats daarvan een actief opsporingsbeleid moeten worden gevoerd.

In het zogenoemde witboek over de modernisering van het mededingingsrecht heeft de Europese Commissie voorstellen gedaan over modernisering van de anti-kartelregels en een effectievere aanpak. Volgens die voorstellen behoeven fusies en concentratievorming niet langer vooraf te worden aangemeld. Schadelijke kartels worden achteraf aangepakt.

Bovendien wordt meer overgelaten aan de nationale mededingingsautoriteiten, in Nederland de NMa. De bedoeling hiervan is meer capaciteit vrij te maken om afspraken tussen ondernemingen te bestrijden die de concurrentie op ernstige wijze belemmeren, zoals de zogenoemde hard core kartels.

In de reactie op dit witboek laat het kabinet weten in beginsel positief te staan tegenover de voorstellen. Het nieuwe systeem zorgt onder meer voor vermindering van de administratieve lastendruk van het bedrijfsleven. Toch kleven er in de visie van het kabinet wel enige risico’s aan het plan. Vooral het midden- en kleinbedrijf mist de kennis om te bepalen of een samenwerking of afspraak met een ander bedrijf al dan niet zou mogen. Dat moeten ze zelf uitzoeken waardoor de lastendruk toch weer toeneemt.

Het kabinet ziet hiervoor twee oplossingen. Zo zijn er duidelijke algemene regels nodig. Deze kunnen leiden tot zogenoemde groepsvrijstellingsverordeningen. In principe zouden eenmalige bouwconsortia hieronder kunnen vallen. Bovendien moet de mogelijkheid blijven bestaan om afspraken desgewenst toch vooraf formeel te laten goedkeuren door de mededingingsautoriteit.

Pakkans

Het kabinet wijst er verder op dat de voorstellen elke betekenis verliezen als niet de naleving uiteindelijk verbetert. De pakkans van schadelijke en bij voorbaat verboden kartels zal moeten worden vergroot. Dit betekent dat de controle achteraf versterkt moet worden met een actief opsporingsbeleid. Ook klachten van benadeelde ondernemingen worden in dit systeem van veel groter belang.

De reactie op het Witboek wordt eerst naar de Tweede Kamer gestuurd en vervolgens, voor 30 september dit jaar, naar Brussel.

Reageer op dit artikel