nieuws

Hypermoderne terminal kan haven nieuwe impuls geven Wereldprimeur voor Amsterdam: tweezijdig laden en lossen

bouwbreed

amsterdam – Amsterdam krijgt een hypermoderne containerhaven en een wereldprimeur: de schepen die de nieuwe terminal aandoen kunnen in een insteekhaven gelijktijdig aan twee zijden worden geladen en gelost. Medio mei 2001 kan, als alles volgens plan verloopt, de eerste container worden verwacht. Exploitant is de Amerikaanse stuwadoor Ceres.

“De inhoud van de eerste container is een weddenschap waard”, zegt projectleider ing. A.D. Postmus van het Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam en senior projectmanager T.H. Winkel Buiter houdt het meteen op een container vol Californische Chardonnay: “Dat lijkt me wel wat”.

Bij het Havenbedrijf is men lichtelijk opgewonden na het besluit van de hoofdstedelijke gemeenteraad om niet minder dan 281 miljoen gulden te investeren in de containerterminal. Op de noordwestelijke punt van de Amerikahaven gaat Ceres de containerterminal exploiteren. Dat is de uitkomst van onderhandelingen tussen het Havenbedrijf en het stuwadoorsbedrijf van de Grieks-Amerikaanse eigenaar C.N. Kritikos.

Toen in 1995 Combined Terminals Amsterdam (CTA) aan de Westha-ven failliet ging en werd overgenomen door Ceres, was onderdeel van de overeenkomst dat Amsterdam een nieuwe, grote containerterminal zou ontwikkelen. Ceres exploiteert aan de Amerikaanse en Canadese oostkust diverse containerterminals, twee in Rusland en nu een in Amsterdam. Daar komt Ceres Paragon (dat staat voor ‘eerste in zijn soort’) in Amsterdam bij.

“De gedachtegang van Kritikos was in feite heel simpel”, zegt Winkel Buiter. “Hij stelde aan iedereen die wilde luisteren de vraag: waarom zou er geen containerterminal in Amsterdam kunnen zijn? En niemand kon een deugdelijk tegenargument leveren. Toen stond zijn keus vast.”

En geroutineerd somt hij de voordelen van Amsterdam op: “De grootste containerschepen ter wereld, van zo’n 42 meter breed en 350 meter lang, kunnen Amsterdam bereiken via de sluizen van IJmuiden en het Noordzeekanaal. Zeker als de nieuwe sluis in IJmuiden breder wordt. De haven heeft geen tij en geen stroming, zodat de manoeuvreerbaarheid van de schepen groot is. En er is zo veel ruimte, dat de schepen tot 400 meter lengte zonder moeite een draaicirkel kunnen maken.”

Insteekhaven

Toen de keus van Ceres vast stond, zijn havenbedrijf en stuwadoor gaan nadenken over de vorm van de terminal. En zo ontstond het idee een insteekhaven te maken. Aan de kade is dan ook nog plaats voor twee schepen, zodat in dezelfde tijd geen twee, maar vier schepen afgehandeld kunnen worden.

Winkel Buiter: “Dat levert een enorme tijdwinst op. Normaal gesproken kan een terminal zo rond 150 containers per uur per schip lossen. In de insteekhaven zullen dat er 300 per uur zijn. Het afhandelen is geen probleem, de moeilijkheden zitten in de logistiek op het terminalterrein. Ceres denkt met alle hypermoderne uitrustingen en technieken jaarlijks zo’n 600.000 containers te kunnen afhandelen. Er komen bijvoorbeeld negen kranen op de terminal, die 22 containers breed kunnen werken. De huidige generatie kranen kan maximaal zestien containers breed werken”.

Behalve de investering van 281 miljoen gulden die de gemeente Amsterdam doet, stopt Ceres zelf ook nog eens 100 miljoen in het project. Inmiddels is een zeventigjarige erfpachtovereenkomst afgesloten. Wat dat de gemeente in het laatje brengt, willen de heren niet zeggen.

Aanbesteding

Momenteel werkt het Amsterdamse Havenbedrijf hard aan de voorbereidingen voor de aanbesteding. Voor het eind van het jaar volgt de gunning. De aannemer of combinatie die na de openbare Europese aanbesteding het werk wordt gegund, moet tegen het eind van het jaar 2000 alle infrastructuur, in totaal 1300 meter kademuur, baggerwerk, kraanbanen, railterminal en kantoorgebouwtjes klaar hebben. Als laatste wordt het vijftig hectare grote terrein bestraat, waarschijnlijk met klinkers.

“Geotechnisch gezien is dit een heel mooi terrein”, aldus Postmus. “Het is een oude polder, die is ontstaan bij de aanleg van het Noordzeekanaal. In de jaren zestig is die opgespoten met zand dat vrij kwam bij de aanleg van de Amerikahaven. Wat dat betreft hoeven we geen tegenvallers te verwachten.”

Een impressie van Ceres Paragon, de modernste containerterminal ter wereld.

Illustratie: Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam

Afrikahaven in tweede fase

Aan de westkant van de containerterminal Ceres Paragon wordt binnenkort begonnen met de tweede fase van de aanleg van de omstreden Afrikahaven. Daarvoor moet het kunstenaarsdorpje Ruigoord verdwijnen. Met de bewoners wordt volgens het havenbedrijf – in tegenstelling tot het verleden – nu wel constructief overleg gevoerd. Hoewel de woonfunctie verdwijnt – wonen temidden van grootschalige bedrijvigheid zou wettelijk niet zijn toegestaan – wordt wel gedacht aan ateliers, oefenruimten en dergelijke in dat gebied.

In de eerste fase is over 1500 meter lengte en 350 meter breedte grond afgegraven. Daarbij zijn de verschillende grondsoorten zorgvuldig gescheiden. De klei is onder meer voor nieuwe waterkeringen gebruikt en met het zand is de baan voor de Westpoortweg aangelegd. De aanbesteding van de tweede fase gebeurt in juli volgend jaar; het werk zal een jaar later, ongeveer gelijktijdig met de opening van de Ceresterminal, klaar moeten zijn. Dan is de Afrikahaven tot 1900 meter verlengd en tot 15 meter beneden NAP verdiept en is het bedrijfsterrein opgehoogd. Dan is in het westelijk havengebied 270 hectare haventerrein beschikbaar.

Voor Amsterdam, dat nu 55 miljoen ton goederen in de haven overslaat, kan dat een belangrijke verdere groei van de havenactiviteiten betekenen. Maar Rotterdam naar de kroon steken zal moeilijk worden. In de Maasstedelijke havens worden nog altijd bijna zes maal zo veel goederen, zo’n 315 miljoen ton per jaar, overgeslagen.

Reageer op dit artikel