nieuws

Grimmige strijd over nieuwbouwplan Oosterhout

bouwbreed

DEN HAAG/OOSTERHOUT – Het ging er bij de Raad van State in Den Haag grimmig aan toe tijdens de behandeling van de vraag of de bouw van 77 woningen op het westelijk deel van Markkanaaleiland in Oosterhout nu wel of niet moet beginnen.

De advocaat van de tegenstanders, mr. L.M. Koenraad, beschuldigde het gemeentebestuur ervan ‘salamitactieken’ toe te passen. Gemeentewoordvoerder J.R. van Zeggeren noemde Koenraads betoog op zijn beurt ‘demagogisch’.

Een aantal Oosterhouters en de Milieuvereniging Oosterhout betwisten dat in de regio rond Breda nog behoefte is aan zoveel nieuwe woningen en eisen daarom behoud van groen. Bovendien zijn zij er boos over dat de gemeente via een spoedprocedure een bouwvergunning heeft afgegeven voor de op het Markkanaaleiland geplande nieuwbouw. Het ter plaatse geldende bestemmingsplan werd pas later aangepast.

Dat is wat advocaat Koenraad salamitactiek noemt. Door deze manier van handelen zouden de tegenstanders enerzijds steeds gedwongen worden opnieuw naar de rechter te stappen en anderzijds zou hen bezwaarmogelijkheden zijn ontnomen.

Van Zeggeren weersprak met klem dat er niet zoveel woningzoekenden meer zijn in Oosterhout en omgeving: “Ze staan in de rij”. Hij vertelde dat de gemeentelijke wachtlijst een half jaar geleden is gesloten. Er staan nu 350 woningzoekenden ingeschreven voor een ‘goedkopere’ koophuis, 1400 gegadigden voor een kavel waarop ze zelf een vrijstaande woning kunnen bouwen en 3500 mensen die op zoek zijn naar een sociale huurwoning.

Ook wierp de gemeentevertegenwoordiger de beschuldiging van salamitactieken verre van zich. Hij vertelde dat de nieuwbouw op het Markkanaaleiland een onderdeel is van het Vinex-project Vrachelen. Dat omvat in totaal zo’n 3200 woningen, waarvan er reeds honderden zijn gerealiseerd.

Bewust

Van Zeggeren stelt dat er indertijd bewust voor is gekozen dit project gefaseerd uit te voeren. Zo kan steeds op actuele ontwikkelingen worden ingespeeld. Nog niet zo lang geleden werd besloten om vanwege een toch iets afgenomen vraag langzamer te bouwen. “Maar het hele project wordt uitgevoerd”, verzekerde Van Zeggeren.

Op 8 december weigerde een van de Bredase bestuursrechters de bouwvergunning voor de 77 op Markkanaaleiland geplande woningen te schorsen. Nu eisten de tegenstanders in hoger beroep bij de Raad van State schorsing van dat Bredase vonnis. Over een week of drie is de uitspraak van de Raad te verwachten.

De 77 woningen zijn ontwikkeld door Eurowoningen BV en zullen worden gebouwd door Van Eijkelenburg Dura Bouw uit Rosmalen. Eurowoningen benadrukte in Den Haag dat er bij een schorsing van de bouwvergunning aanzienlijke vertragingsschade optreedt.

Reageer op dit artikel