nieuws

Enkelspoors magneetzweefbaan niet rendabel te exploiteren

bouwbreed

berlijn – Spoorwegbedrijf Deutsche Bahn voelt niets voor het aanleggen van een enkelspoors magneetzweefbaan voor de Transrapid tussen Hamburg en Berlijn.

Uit interne berekeningen blijkt dat de sobere uitvoering, waarvoor de bondsregering wil kiezen, het spoorbedrijf jaarlijks ruim twee miljoen reizigers kost. Daardoor is voor de Deutsche Bahn de Transrapid niet meer rendabel te exploiteren.

Voor regeringspartij Bundnis/Die Grunen is de studie van de Deutsche Bahn aanleiding om opnieuw te pleiten voor het geheel schrappen van de Transrapid. De partij ziet de magneetzweefbaan als geldverslindend, voor het vervoer volstrekt overbodig en schadelijk voor milieu en landschap. De 6,8 miljard gulden die de bondsregering over heeft voor de Transrapid kan wat verkeersspecialist Albert Schmidt betreft beter worden gestopt in de aanleg van de hogesnelheidslijn voor de ICE tussen Hamburg en de hoofdstad.

Extra vertraging

De Deutsche Bahn houdt vooralsnog vast aan de aanleg van een tweesporige magneetzweefbaan, mede vanwege de voorbeeldfunctie. De nieuwe technologie komt op enkelspoor duidelijk minder goed tot haar recht. Bovendien veroorzaakt wijziging van de oorspronkelijke plannen waarschijnlijk een extra vertraging van twee jaar. Franz Muntefering heeft vorig week op de drempel van zijn vertrek als verkeersminister namens de bondsregering de wens te kennen geven de Transrapid eensporig uit te voeren. De tot het Transrapid-consortium behorende industrie (Adtranz en Siemens) kan zich in de keuze voor de beperkte uitvoering van de magneetzweefbaan uitstekend vinden.

Reageer op dit artikel