nieuws

Duitse investering in steden- en woningbouw daalt fors

bouwbreed

berlijn – Duitsland kort in de eerste vier jaren na de eeuwwisseling fors op de investeringen in de woning- en stedenbouw. Van de 4,6 miljard gulden die voor 1999 op de begroting staat wordt tot 2003 stapsgewijs 1,4 miljard afgeknabbeld. De investeringssommen lopen terug van 4,2 miljard in 2000, via 3,8 miljard in 2001 en 3,5 miljard in 2002 tot 3,2 miljard in 2003.

Dat blijkt uit de financiele planning van bouwminister Franz Muntefering.

De bewindsman gelooft niet direct dat de bouwactiviteiten door de verminderde overheidsinvesteringen een knauw krijgen. “De woning- en stedenbouwpolitiek is veel meer dan slechts een politiek ten aanzien van de infrastructuur. Ze is in hoge mate een maatschappelijke politiek. Daarom willen we de woning- en stedenbouwpolitiek beter op elkaar afstemmen, een intelligent stimuleringssysteem scheppen door hervorming van de woonsubsidie en maatregelen in de sociale woningbouw plus de omstandigheden voor particuliere investeerders verbeteren.”

Duitsland blijft de komende vier jaar ondanks de noodzaak tot bezuinigingen op een hoog niveau investeren in de infrastructuur. Het bouwministerie trekt in het jaar 2000 voor investeringen 29,3 miljard gulden uit. In de planning voor de volgende drie jaren daalt het investeringsniveau gestaag via 27,7 miljard en 26,2 miljard tot 25,6 miljard in het jaar 2003.

Volgens scheidend bouwminister Franz Muntefering – al volop actief als de nieuwe campagneleider van de sociaal-democratisch partij SPD – vergen de voorziene bezuinigen enige lenigheid maar blijven rigoureuze breuken met het verleden uit. “De noodzakelijke verkeersinfrastructuur kost ons steeds meer geld. Daarom heb ik met instemming van collega Eichel van Financien ter ontwikkeling van nieuwe wegen om de infrastructuur te financieren een commissie ingesteld.”

De investeringen in het spoorwegnet nemen tot en met 2003 licht toe. De bedragen die jaarlijks voor het spoor worden uitgetrokken schommelen tussen de 7,5 miljard en de 7,6 miljard gulden.

De investeringspot voor het net van de grote wegen – dit jaar gevuld met 9,5 miljard – raakt door de bank genomen jaarlijks 180 miljoen gulden kwijt. In de waterwegen wordt volgens de plannen jaarlijks 1,5 miljard geinvesteerd.

Reageer op dit artikel