nieuws

Den Haag: voor aanleg tramtunnel wel degelijk verzekering afgesloten

bouwbreed

den haag – De gemeente Den Haag heeft een verzekering afgesloten voor de aanleg van de tramtunnel. Of die ook dekking biedt voor de schade door het lek dat vorig jaar maart onder de tunnel ontstond, blijft echter nog de vraag. De herstelkosten zouden echter ook voor derden kunnen zijn. Inspectie ter plaatse van het lek moet nog uitsluitsel geven.

De gemeente Den Haag laat dit weten in reactie op twijfels over de verzekering voor het project ‘Souterrain’, waarvan de tramtunnel deel uitmaakt. Een landelijk dagblad meldde woensdag dat verzekeraars van de gemeente Den Haag vier jaar geleden hebben aangegeven het risico te groot te vinden. De woordvoerder benadrukt dat een CAR-polis (Construction All Risk) na de nodige discussie wel is afgesloten.

De cruciale vraag bij verzekeringskwesties is: ‘wat is er gebeurd’. Is dat bekend, dan zijn er twee mogelijkheden. Als er iets is bezweken, dan is het herstel gedekt. Als iets niet goed is gemaakt, dan is herstel niet gedekt, zo stelt de woordvoerder.

Ruim anderhalf jaar na ontstaan van het lek in een waterafdichtende laag die ook waterdrukken kan opnemen (de zogenoemde groutboog), is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het tunneldeel waarvan de groutboog lekt staat sinds het ontstaan van de lekkage onder water om verder instromen van zand tegen te gaan. Pas als het water weg mag, kan een onafhankelijk onderzoek aantonen wat er bij de groutboog is misgegaan. Uitvoeren van een dergelijk onderzoek moet echter wachten op de methode waarmee de tunnel kan worden afgebouwd.

Stabilisatielaag

Onlangs presenteerde wethouder Meijer van Den Haag een gedeeltelijk nieuwe bouwmethode om de tunnel zonder grote risico’s af te bouwen. Die behelst onder meer het aanbrengen van een extra stabilisatielaag en het ontgraven van het diepste niveau van de tunnel onder luchtdruk. De methode is nog onderwerp van studie, maar moet binnenkort gereed zijn. Pas als aannemer Tram Kom bij het lekkende tunneldeel verder kan, is vast te stellen wat er is misgegaan.

De CAR-polis (Construction All Risk) is een rubriekenpolis. Rubrieken zijn onder meer: het werk, aansprakelijkheid jegens derden, aannemersmaterieel/-materiaal, keten en loodsen. Per rubriek geeft de CAR-polis een aparte dekking.

Een belangrijk kenmerk van de CAR-polis is dat het belang van meerdere bij het werk betrokken partijen is meeverzekerd; ze zijn ieder voor zich verzekerd. Als zich iets voordoet, hoeft doorgaans de schuldvraag niet te worden onderzocht. Bovendien is er voor uitgekeerde schade geen onderling verhaal nodig.

Een woordvoerder van Royal Nederland Verzekeringsgroep NV, een maatschappij die veel technische verzekeringen afsluit, bevestigt de strekking van het bovenstaande.

De basis van een CAR-polis is dat materiele schade aan het werk zelf is gedekt. Wat precies materiele schade is volgt uit de jurisprudentie over verzekeringen. Essentieel aspect van materiele schade is dat er aan het werk iets fysiek beschadigd moet zijn. Het stukvaren van een pijler van een brug in aanbouw is bijvoorbeeld gedekt. Het niet kunnen storten van beton omdat een funderingsbekisting door hoog water is volgelopen, zal niet zijn gedekt.

Makelaars

Verzekeringen zijn voor degenen die ze willen afsluiten vaak maar moeilijk te begrijpen. Daarom worden bij het afsluiten van CAR-polissen altijd professionele verzekeringsmakelaars ingeschakeld. Die praten dan met de verzekeraars. De verzekeraars zelf moeten inzicht krijgen in het risico dat ze door afsluiten van de polis lopen. De grootte van het risico bepaalt mede de hoogte van de premie.

Reageer op dit artikel