nieuws

CNV wil in portemonnee bedrijfstop kijken

bouwbreed Premium

den haag – “Wat verdient u nou per jaar?” “Zodra u dat beslist moet weten, krijgt u daar automatisch bericht van.”

Als het aan de vakcentrale CNV ligt zal de top van het Nederlandse bedrijfsleven de vraag over ’s lands best bewaarde geheim, de inhoud van hun portemonnee, niet langer uit de weg kunnen.

Het CNV vindt dat het openbaren van alle topsalarissen bij wet verplicht moet worden gesteld. Voorts dienen werknemers verplicht zitting te krijgen in elke Raad van Commissarissen om toezicht te kunnen houden op de besluiten van het management. Het is aan premier Kok ervoor te zorgen dat de wet zelfverrijking tegengaat.

Beursgenoteerde bedrijven moeten al enige tijd duidelijkheid verschaffen over de beloning van de top. Jaarverslagen rekenen voor wat de Raad van Bestuur ontvangt, zij het niet in bedragen per persoon maar als totaal voor het hele gremium. En niet alleen voor het zittende bestuur maar soms ook voor oud-leden.

In het bedrag zijn eveneens de pensioenlasten verwerkt, zodat de uiteindelijke verdiensten zo’n 10 procent lager uitvallen.

HBG

HBG betaalde in 1998 volgens het jaarverslag 3,5 miljoen gulden; 0,1 miljoen meer dan in het voorgaande jaar. Het concern telt vier bestuursleden. Ervan uitgaande dat iedereen evenveel ontvangt betekent dit een jaarinkomen van 875.000 gulden.

Koninklijke Volker Wessels Stevin keerde in 1997 aan vijf bestuurders 3.373.000 gulden uit, tegen 3.278.000 gulden in 1996. Het gemiddelde over 1997 beloopt daarmee 674.600 gulden.

De Koninklijke BAM Groep maakte in 1998 aan de drie leden van de Raad van Bestuur 1,7 miljoen gulden over, tegen 1,4 miljoen gulden in het voorgaande jaar. Per persoon zou dit neerkomen op 566.666 gulden.

Ook in 1997 keerde NBM Amstelland 3.324.000 gulden uit aan twee leden van de Raad van Bestuur, tegen 3.358.000 in 1996; 34.000 gulden minder maar toch nog steeds 1.662.000 gulden per persoon.

Ingeleverd werd in 1997 ook bij Heijmans. Het bedrijf betaalde bestuurders en voormalige bestuurders 3,4 miljoen uit tegen 4,8 miljoen in 1996; 1,4 miljoen gulden minder. De jaarrekening meldt drie leden voor de Raad van Bestuur. Een uitsplitsing naar zittende en voormalige bestuurders ontbreekt.

Ballast Nedam

Dat onderscheid laat ook Ballast Nedam na. Dit concern keerde volgens het verslag over 1998 3.585.000 gulden uit, in 1997 was dat 4.174.000. Gerekend over de vier genoemde leden zou dit neerkomen op 896.250 gulden per persoon.

Een commissariaat levert beduidend minder op. In de Raad van commissarissen van NBM Amstelland zaten in 1997 zes personen die onder elkaar 266.900 gulden konden verdelen; 4000 gulden meer dan in 1996. Per commissaris 44.483 gulden.

Ballast Nedam stelde in 1998 aan zeven commissarissen 340.000 gulden beschikbaar, in 1997 297.000. Ieder mocht dus 48.571 gulden meenemen. De Koninklijke BAM Groep kortte de zes commissarissen: in 1998 ontvingen die samen 210.000 gulden tegen 230.000 gulden een jaar eerder. Toch nog 35.000 gulden per persoon.

Heijmans

Heijmans beloonde de vijf commissarissen in 1997 met 171.000 gulden tegen 155.000 gulden in het voorgaande jaar. Ieder kreeg zodoende 34.200 mee.

Koninklijke Volker Wessels Stevin reserveerde in 1997 526.000 gulden voor tien commissarissen; 136.000 gulden meer dan in 1996. Per persoon 52.600 gulden. HBG verstrekte in 1998 aan zeven commissarissen 400.000 gulden; 100.000 gulden meer dan in het voorgaande jaar. Elke commissaris incasseerde daardoor 57.142.

Wie wil weten wat de top van de Nederlandse bouw verdient, krijgt daar in de jaarverslagen automatisch bericht van.

Maar veel meer dan een globale opgave blijken de bedragen overigens niet te zijn. Zeker als in aanmerking wordt genomen dat in de voorrekening nog een wettelijk toegestane slag om de arm wordt gehouden.

‘Zodra we wettelijk ons salaris moeten prijsgeven, bent u de eerste’

Reageer op dit artikel