nieuws

Bruggen ondermijnen economie Suriname Ballast Nedam laat zich betalen uit opbrengsten bauxiet

bouwbreed

paramaribo – De Surinaamse regering blijkt zich te hebben verplicht een deel van de inkomsten uit de bauxietsector rechtstreeks over te maken aan Ballast Nedam International. Het Surinaamse bouwproject voor twee bruggen legt zo een steeds grotere druk op de staatskas.

Financiele deskundigen verwachten dat dit fatale gevolgen heeft voor de toch al zwakke economie; de bauxietopbrengsten zijn de kurk waar de staatshuishouding nog moeizaam op drijft.Ballast Nedam sloot ruim twee jaar geleden een contract voor de bouw van twee bruggen. De brug over de Coppenamerivier en de brug over de Surinamerivier. De regering van president Wijdenbosch verplichtte zich contractueel de benodigde tweehonderd miljoen gulden in termijnen voor november 2000 te voldoen.

Maar op 30 juli ondertekenden de minister van Financien, Tjan Gobardhan, en Ballast Nedam Tetha, de financieringsmaatschappij van de bouwmultinational, een leningsovereenkomst voor zo’n zeventig miljoen gulden. Dat was noodzakelijk omdat een flinke betalingsachterstand was ontstaan. Hoewel het contract integraal is afdrukt in lokale kranten, ontkent zowel de Surinaamse regering als Ballast Nedam dat sprake is van een financieringsovereenkomst.

Aflossing

Ballast Nedam blijkt te hebben afgedwongen dat met de inkomsten uit bauxietsector de lening wordt afgelost, omdat de staatskas volledig leeg is. Enkele dagen geleden werd de door het bedrijf Suralco, dat bauxiet tot aluminium verwerkt en een van de grootste werkgevers van het land, af te dragen loonbelasting rechtstreeks doorgesluisd naar Ballast Nedam Tetha. Financiele deskundigen houden hun hart vast, omdat de inkomsten uit de bauxietsector in de afgelopen jaren hard nodig zijn geweest om het land draaiende te houden en de ambtenarensalarissen te kunnen uitbetalen.

Afgelopen donderdag zou in het parlement worden gedebatteerd over de wijze waarop de overeenkomst tot stand was gekomen, maar doordat de coalitieleden massaal wegbleven was er geen verplichte meerderheid. Daardoor bleef ook de discussie uit over het al even omstreden asfalteringsproject, waarbij Chinezen 270 kilometer aan wegen in Paramaribo asfalteren voor ruim 43 miljoen dollar.

Reageer op dit artikel