nieuws

Waterzuivering op perceel alternatief voor dure riolering

bouwbreed Premium

lunteren – Meer dan een kwart miljoen Nederlandse huishoudens en bedrijven in het buitengebied zijn niet aangesloten op de riolering. Zij lozen hun afvalwater voornamelijk via een septic tank. Maar de overheid verbiedt dit vanaf 2005. Het aansluiten van al deze percelen op de riolering kost naar schatting zes miljard gulden, gemiddeld zo’n 30.000 gulden per aansluiting. Met het zogeheten IBA-systeem is een goedkoper alternatief voor de zuivering van afvalwater gevonden. Het Lunterse bedrijf Waterway heeft een belangrijke positie op de markt van IBA-systemen verworven.

IBA staat voor Individuele Behandeling Afvalwater. Door middel van bacterien wordt het afval in het water afgebroken. Het systeem bestaat uit een cilinder van anderhalve meter hoog en een meter doorsnee, die bij de woning of het bedrijf onder de grond wordt geplaatst. Het afvalwater loopt in de cilinder door een soort schuimlaag, het dragermateriaal voor de bacterien, en een nabezinkruimte. Daarna wordt het schone water direct in de grond of op het oppervlaktewater geloosd. Toevoeging van zuurstof versnelt het zuiveringsproces. Het water, dat na afloop net zo schoon is als gezuiverd rioolwater, kan bovendien als ‘huishoudwater’ worden hergebruikt.

Waterway is ontstaan uit de samenwerking tussen de cooperatieve vereniging VAOP van de Nederlandse gemeenten en het bedrijf Bioway, een gespecialiseerde onderneming op het gebied van biologische zuiveringsprocessen. VAOP verzorgde voor de gemeenten al de inzameling van glas, papier en textiel.

Gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de aanleg van de riolering, staan open voor alternatieven zoals het IBA-systeem. “Zuiveringsschappen daarentegen zijn wat argwanend”, zegt Albert Waalkens, technisch adviseur van Waterway. “Ze maken zich zorgen over de beheersbaarheid van het systeem.” Als alternatief voor de riolering werkt het systeem in zekere zin concurrerend voor de zuiveringsschappen.

Er zijn echter ook zuiveringsschappen overtuigd geraakt van de voordelen van het IBA-systeem. “De beheersbaarheid is goed georganiseerd”, zegt Waalkens. Met behulp van een elektronisch beheerssysteem worden de installaties op afstand bewaakt. De controlekamer in Lunteren en het regionale steunpunt ontvangen mogelijke storingen via een modem of het gsm-netwerk. Deze steunpunten worden gevormd door gespecialiseerde aannemers, die het systeem onderhouden en beheren.

Veel onderhoud vergt het systeem niet. “Onder de grond zijn geen bewegende delen gemonteerd”, verklaart Waalkens. De luchtpomp bevindt zich bovengronds. Eens in de drie tot vijf jaar moet het slib uit de cilinder worden verwijderd.

De behuizing van het biologisch zuiveringssysteem is gemaakt van het materiaal HOBAS, dat niet door het bacteriele proces wordt aangetast. De kosten van plaatsing, beheer en onderhoud zijn inbegrepen in het vaste, jaarlijkse bedrag dat voor een systeem moet worden betaald: een kleine 1500 gulden.

Betrouwbaarheid

Het verschil met andere alternatieve waterzuiveringsmethoden, zoals rietfilters, is de betrouwbaarheid van het systeem. “Rietvelden zijn wel eenvoudig te leggen, maar kennen bijvoorbeeld bij vorst praktische problemen”, zegt Waalkens. “Bovendien leent niet elk landschap zich voor rietvelden.” Bovendien garandeert het systeem een veel hoger zuiveringsrendement (95 procent) dan rioolwaterzuivering van de zuiveringsschappen.

Na proefprojecten, onder meer in Ommen en Dordrecht, is het IBA-systeem van Waterway begin dit jaar de testfase ontgroeid. Dat er nog niet op grote schaal gebruik van wordt gemaakt, ligt volgens Waalkens enerzijds aan de certificering door de overheid, die nog moet worden afgerond. Anderzijds speelt onduidelijkheid in de regelgeving een rol. Zo kan de gemeente ontheffing van haar zorgplicht krijgen als de kosten van aansluiting op de riolering voor een bepaald perceel hoger zijn dan de financiele grens die de provincie heeft gesteld. De verantwoordelijkheid voor de zuivering ligt dan bij de eigenaar van het perceel. Wie de controle dan uitoefent, is echter onduidelijk.

De financiele grens die de provincies stellen voor het verlenen van een ontheffing ligt veel hoger dan de kosten van een IBA-systeem. Voor gemeenten kan het dus een flinke besparing opleveren als de kosten van aansluiting op de riolering net onder die grens blijven. Maar ook als wel ontheffing wordt verleend, behoudt de gemeente een ‘morele zorgplicht’. Door de relatief lage kosten van een IBA kunnen rioolrechten, gelijk aan die van huishoudens die wel op de riolering zijn aangesloten, kostendekkend zijn.

Reageer op dit artikel