nieuws

Makelaar in spe geveld door bekistingsnagel

bouwbreed

utrecht – Het is makelaar in spe M. Daal bij de Utrechtse rechtbank niet gelukt zijn examen bouwkunde naar een voldoende te redeneren. De rechtbank wees in een kort geding het verweer van Daal af dat de Stichting Vakexamen Makelaardij sommige antwoorden ten onrechte fout heeft gerekend.

Daal deed in oktober een examen bouwkunde. Zijn zwoegen werd beloond met een 5,41, afgerond een 5. Daal meende echter dat zijn examen te streng was nagekeken. Hij vond vier dubieuze fouten. Zo had hij op een vraag ‘kozijnstijl’ als antwoord gegeven, waar het juiste antwoord ‘kozijnstijlprofiel’ luidde. Hetzelfde gold voor de vraag, waar om een bekistingsnagel werd gevraagd, terwijl Daal kistnagel had geantwoord.

De beroepscommissie van de SVM stelde met nadruk dat alleen juiste en volledige antwoorden werden goedgekeurd. Daal vond dat de beroepscommissie spijkers op laag water zocht en spande een kort geding aan. Hij gaf aan dat zijn examen was gered wanneer de rechter een van de vier antwoorden goedkeurde.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels