nieuws

Bouwvis zwemt gezond naar 2000

bouwbreed Premium

De bouwnijverheid heeft de eerste zes maanden goed kunnen werken. Het was ‘technisch weer’ en de orderportefeuilles pellen uit. De bouw is zo gezond als een vis. Nu is het moment aangebroken om marges te verbeteren en meer vet op de botten te krijgen. Want de gezonde vis zwemt wel in een conjunctuurgevoelige rivier.

De komende presentaties van de halfjaarcijfers 1999 zullen niet veel schokkende zaken aan het licht brengen. De beursgenoteerde aannemers en ingenieursbureaus hebben volop kunnen profiteren van een gezonde bouweconomie in Nederland. Woningbouw vlakt weliswaar langzaam af, maar vormt nog steeds een solide basis voor de aannemers. Een dreiging gaat de komende maanden uit naar het oplopen van de kapitaalmarktrente. Deze week besloot daarom ABN Amro alle hypotheektarieven te verhogen. De 3,5 en 7-jaars rentevastperioden gingen zelfs met een 0,5 procent omhoog. In enkele maanden tijd is de hypotheekrente met 1 procent opgelopen. Het gaat pas remmend werken op de verkoop van woningen als er nog 1 procent bijkomt.

Concerns als Heijmans, NBM-Amstelland en Koninklijke Volker Wessels Stevin profiteren op de Nederlandse markt dubbel. Zij beschikken naast woningbouwers over omvangrijke gww-divisies. Deze aten het eerste halfjaar volop uit de Betuweroute- en hsl Zuid-ruiven. Er waren voldoende aanbestedingen en er hangt nog veel groot infrawerk boven de markt. Overigens kan ook op een andere manier worden geconstateerd dat het goed gaat in de gww; de aanbesteding van het Pannerdensch kanaal is faliekant mislukt. Aannemers en ingenieurs hebben vanwege de goede markt voor het eerst in jaren weer eens aangedurfd een goede prijs voor hun werk te vragen. “Met een normale marge.” De opdrachtgever van de geboorde tunnel onder het Pannerdensch kanaal, onderdeel van de omstreden Betuweroute, had daar niet op gerekend. Er gaapte een kloof van 100 miljoen gulden tussen het laagste bod en de prijs die de opdrachtgever in zijn hoofd had. De betrokken bouw- en ingenieursconcern hebben al aangegeven de poot stijf te houden. “Er moet voor het nemen van risico’s worden betaald.” Opdrachtgever NS RIB krabbelt met de staart tussen de poten terug en gaat nu weer traditioneel aanbesteden.

Boskalis

Baggerspecialist Koninklijke Boskalis Westminster plukte eveneens de vruchten van een eerste goed halfjaar. Niet alleen ligt de thuismarkt er florissant bij, ook de buitenlanden deden het goed. “De groei van de wereldhandel, schaalvergroting in het containervervoer en behoefte aan extra ruimte in dichtbevolkte kustgebieden vragen om havenbouw en landwinning met zand uit zee”, schetst Rob van Gelder, voorzitter raad van bestuur Boskalis Westminster, een zonnig toekomstbeeld in het zojuist verschenen personeelsblad Cohesie. De aanschaf van de twee peperdure jumbo hopperzuigers brengt de onderneming totaal nieuwe opdrachten, die een meer dan goede marge hebben. Het baggerconcern maakt in het Terra Nova olieveld bij Newfoundland op een diepte van 94 meter vier gaten voor afsluiters. Ze kunnen nu niet meer door voorbij schurende ijsbergen worden geraakt. Van Gelder: “Zo zie je maar dat technische innovatie en kwaliteit van mens en materieel ervoor zorgen dat we voorop blijven lopen.”

De enige dissonant is Ballast Nedam. Het aannemingsconcern uit Amstelveen heeft grote problemen met de divisie Ballast Nedam International. De ‘verre buitenlandgroep’ kampt met opdrachtgevers die niet betalen. In Saoedi Arabie staat al meer dan een jaar een rekening open van 300 miljoen gulden. Daar komt nu 90 miljoen gulden bij, omdat de Surinaamse regering twee bruggen niet kan betalen. In het laatste geval dienen natuurlijke grondstoffen als zekerstelling. Terug naar het koloniale kraaltje- en spiegeltjes tijdperk. De nieuwe bestuursvoorzitter, Rene Kottman, zal als hij 1 november begint onmiddellijk in moeten grijpen. Verkoop van zijn te kleine baggervloot is zeker een optie. Vergeleken met Boskalis stelt Ballast Nedam bagger niet veel meer voor. Met de verkregen financiele middelen kan de internationale groep weer gezond worden gemaakt. Want, Ballast Nedam heeft een internationale reputatie op werken ‘langs het water’. Kottman hoeft gelukkig niet Nederland en Engeland onder handen te nemen. De organisaties in die landen dragen samen met de baggeraars de winst.

Helaas ontdekken de aandeelhouders maar moeizaam de hierboven geschetste positieve ontwikkelingen. De koersen van de genoteerde aannemers zakten de laatste maanden gestaag. De voorzitters raden van bestuur zullen bij hun toelichtingen op het eerste halfjaar daar zeker bij stilstaan. Laatst zette het Financieele Dagblad de genoteerde aannemers neer als rode lantaarn-dragers. Hollandsche Beton Groep heeft te lijden onder de problemen van dochter Wayss en Freytag, maar presteert verder naar behoren. Overigens kan bij deze onderneming de vraag worden gesteld wat ze op de beurs doen. De laatste emissie is meer dan twintig jaar geleden geplaatst.

Investor relations

Is de onderwaardering terecht? Nee, en dat is nu signaleerbaar. Deze week vielen op een matte beurs Volker Wessels Stevin en NBM-Amstelland op door te klimmen. Glamourfondsen als Elsevier en Kluwer zijn van hun tronen gevallen en aandeelhouders zoeken naar degelijke groeiers met een lagere koers-winstverhouding. De keus valt dan onder andere op de aannemers. De gezamenlijke beurswaarde van de bouwers bedroeg op 1 juli van dit jaar 2,8 miljard euro en dat is een groei van 14 procent.

Maar de beursbouwers zullen zeker meer moeten gaan investeren in investor relations. De nieuwe bestuursvoorzitter van Koninklijke Volker Wessels Stevin, Herman Hazewinkel, heeft dat begrepen. Als een salesman trekt hij met zijn aandeel langs de financiele centra van Europa. Zijn gereis werpt vruchten af. De beurswaarde groeide met 33 procent tot 617 miljoen euro. Want met de komst van de Euro zal gevochten moeten worden om de aandacht van de belegger.

Eduard Voorn,

redacteur Cobouw

Reageer op dit artikel