nieuws

Wilma trekt Groninger vakantieverloven in

bouwbreed Premium

groningen – Het prestigieuze nieuwbouwproject Nieuwe Westerhaven in het centrum van Groningen kost bouwer Wilma miljoenen. Door een reeks tegenslagen is de bouw met bijna een jaar vertraagd. Wilma heeft alle vakantieverloven van zijn medewerkers ingetrokken. Dit heeft Wilma Bouwbedrijf deze week laten weten.

Hoewel Wilma tot nog toe volhield dat de oorspronkelijke opleverdatum oktober 2000 nog haalbaar was, blijkt het intrekken van alle vakantieverloven van de bouwvakkers niet afdoende. De ondergrondse parkeergarage voor achthonderd auto’s kan naar verwachting wel op tijd worden opgeleverd. Het Nationaal stripmuseum, winkelcentrum en de appartementen bovenop de garage, zijn naar verwachting pas in september 2001 klaar.

Het bouwproject had het afgelopen jaar met nogal wat tegenslagen te kampen. Zo bleek in de enorme bouwput veel meer water te stromen dan was berekend. Later begonnen ook de damwanden van de bouwput naar binnen te hellen, waardoor de omliggende bebouwing dreigde te verzakken.

Wilma liet een onderzoek verrichten naar de risico’s van de hellende damwanden. Daardoor lag de bouw tien weken stil. Uit het onderzoek bleek dat voor een andere, minder risicovolle, bouwmethode moest worden gekozen.

Teruggestort

Die kost echter veel meer tijd dan de voorgenomen werkwijze. Een deel van het zand uit de bouwput moest worden teruggestort. Momenteel worden 75 stalen stutten aangebracht. Zij moeten de druk van de damwanden opvangen. Daarna kan het zand weer worden verwijderd, zodat het betonnen casco van de parkeergarage kan worden aangebracht.

Intussen houden injectiebuizen het grondwaterpeil buiten de bouwput met diep grondwater op peil. Daarmee denkt Wilma verdere verzakkingen in de directe omgeving te kunnen voorkomen. Wekelijks wordt aan alle kanten van de bouwput gemeten of sprake is van verzakkingen.

De financiele schade door de vertraging, die inmiddels miljoenen guldens beloopt, is volledig voor rekening van Wilma. Verantwoordelijk wethouder Smink van Groningen heeft al laten weten dat de gemeente niet financieel wordt getroffen door het uitstel.

Reageer op dit artikel