nieuws

Van der Ploeg tegen sloop deel Stelling Amsterdam Van onze parlementaire redactie

bouwbreed

den haag – Staatssecretaris Van der Ploeg tekent beroep aan tegen de plannen van de Provincie Noord Holland om een haven en bedrijfsterrein in de Wijkermeerpolder te vestigen en het Fort Velsen te slopen.

De polder is een onderdeel van de Stelling van Amsterdam, die op de Lijst van het Werelderfgoed van de Unesco staat. Het Fort Velsen kenmerkt zich als belangrijk onderdeel van die Stelling, meent Van der Ploeg.

De staatssecretaris beroept zich ook op de deze week naar de Tweede Kamer gestuurde Nota Belvedere. Daarin geeft het kabinet aan dat het bij de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Nederland meer rekening wil houden met cultuurhistorische waarden. Voor de Stelling van Amsterdam wordt voorgesteld deze te beschermen door middel van een Planologische Kern Beslissing.

Verplicht

Nederland heeft de overeenkomst inzake het cultureel en natuurlijk erfgoed van de wereld ondertekend en zich verplicht werelderfgoedmonumenten te beschermen en in stand te houden op grond van nationale wetgeving. Ruimtelijke ontwikkelingen die het monument ernstig aantasten dienen te worden voorkomen. “Het verloren gaan van ongeveer 400 hectare open schoots- en inundatievelden van de Stelling van Amsterdam is zo’n ernstige aantasting”, verklaart Van der Ploeg.

Uitzonderlijk

De Stelling van Amsterdam is in december 1996 op voordracht van Nederland op de Lijst van het Werelderfgoed van de Unesco geplaatst. Daarbij zijn niet alleen de gebouwen maar ook de open, onbebouwd gebleven gebieden erkend als uitzonderlijk universele waarde voor de internationale gemeenschap. “Het vergraven, ophogen en bebouwen van de Wijkermeerpolder ten dienste van een haven en bedrijfsterrein is”, aldus Van der Ploeg, “niet verenigbaar met het instandhouden van de militair-strategische openheid van de polder als historisch onderdeel van de stelling”.

Reageer op dit artikel