nieuws

‘Toon lef en laat je als bestuur niet chanteren’

bouwbreed

Vervolg van pagina 1 den haag – Gemeentelijke en provinciale bestuurders van het CDA buigen zich over de vraag hoe de kwaliteit van de ruimtelijke ordening er in de toekomst uit moet zien, als voorbereiding op de conferentie op 9 oktober. De christen-democraten trekken nu alvast de conclusie: niet te wild en met flink wat overheidssturing.

Overheidssturing acht het CDA noodzakelijk om de controle te houden over de ontwikkeling en leefbaarheid van de stad.

Een andere zorg, die als een rode draad door diverse artikelen in Bestuursforum (het tijdschrift van gemeentelijke en provinciale besturen in het CDA) loopt, is die over de identiteit van stad en land.

“Hoe zorg je echt voor de culturele waarde en identiteit van je gemeente en de streek waarvan je deel uitmaakt?”, vraagt Beelaerts van Blokland (oud-minister van VROM en nu waarnemend burgemeester van Hengelo) zich af. In samenspraak met bewoners zouden identiteit en karakter moeten worden vastgesteld en voor de verdere toekomst uitgestippeld.

Essentieel

De Zutphense wethouder Van Oosten meent dat “het leggen van een respectvolle relatie met de omgeving, vooral in termen van schaal, assimilatie en contrast” essentieel is bij bouwen in een oude binnenstad.

Denkt Van Oosten dat een eigentijds contrast daarbij veelal bevredigender is dan nostalgische aanpassing, redactielid De Bruijn van Bestuursforum vindt dat we wat aanpassing betreft nog heel wat kunnen leren van onze Belgische zuiderburen. “Welk concept heb je van een stad? Hoe werk je dat consequent uit in alle facetten van het ruimtelijk beheer? Mag daar dan geen eigentijdse vormgeving aan te pas komen? Zeker wel. Maar ook dan is men daar (in Vlaamse steden als Brugge, red.) consequent en respecteert maat, schaal, ritme, materiaalgebruik van de omgeving. Waarom gaat het daar subtiel en bij ons grof, met een accent op contrast? Geef elke binnenstad haar eigen, wel gedefinieerde karakter terug, ten koste van de huidige eenheidsworst.”

Reclamepuien

Zowel De Bruijn als de Roermondse burgemeester Kaiser pleiten voor het verder terugdringen van de commercie. Kaiser: “In onze binnensteden is op ooghoogte helemaal geen architectuur meer te zien. Je ziet alleen maar glas en reclamepuien. In veel steden zijn middenstanders de baas over de publieke ruimte. Toon lef als stadsbestuur. Laat je niet chanteren als ze dreigen ergens anders heen te gaan. Ze hebben allang berekend hoeveel omzet ze in jouw stad kunnen draaien. Ze hebben jou nodig, niet andersom.”

De Bruijn: “Wie de bij ons bekende winkelketens in Belgie ziet, zal bemerken dat je niet hoeft te buigen voor hun huisstijleisen. De Hema in Brugge volstaat met kleine, onverlichte letters op vier meter hoogte, in plaats van de metershoge uitingen in ons land.”

Het themanummer ‘Architectuur en stedenbouw’ is te bestellen bij de CDA-bestuurdersvereniging in Den Haag door f. 12,50 over te maken op gironummer 3930421.

Reageer op dit artikel