nieuws

Stedelijke vernieuwing helpt bodem schonen

bouwbreed

oegstgeest – Het Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing kan een belangrijke bijdrage leveren aan de sanering van vervuiling in de bebouwde kom. Nog vaak blijven locaties in binnensteden braak liggen omdat schoonmaak te duur uitvalt. Gaan de maatregelen van een groter verband uit dan ontstaan er wel mogelijkheden. Deze kansen dragen evenwel het gevaar van rechtsongelijkheid in zich. Vervuilde terreinen buiten economische concentratiegebieden trekken nu eenmaal minder de interesse van ontwikkelaars.

De overheid betaalt volgens de bepalingen van het fonds maximaal tien procent van de benodigde investeringen die een project voor stedelijke vernieuwing vergt. Met nieuwe subsidies voor de bodemsanering valt dus niet te rekenen, zo bleek op een bijeenkomst in Oegstgeest van het bureau Technotrans.

De ruimtelijke ordening en het ruimtelijke beleid moeten de saneringen sturen. Vooralsnog houden initiatieven voor stedelijke vernieuwing nog te weinig rekening met de bodem.

Mede daardoor dreigen bijzonder urgente projecten – waarvoor geen ontwikkeling wacht – in de verdrukking te raken. Het is aan de plannenmakers voor dergelijke locaties een maatschappelijk en economisch interessante bestemming te bedenken.

Samenwerken

Bodemdeskundigen en ontwikkelaars die vroegtijdig voor een project samenwerken, kunnen aanmerkelijk op investeringen sparen.

De inbreng van een bodemexpert voorkomt bijvoorbeeld dat de aannemer midden in een vervuilde plek een bouwkuip graaft voor een parkeerkelder. Direct rijst dan de vraag of de vervuiling ook wordt opgeruimd. Het is verre van ondenkbaar dat de ontwikkelaar zo’n plek met asfalt afdekt en als ‘extra parkeerterrein’ bestempelt. De middelen die op deze wijze worden gespaard komen dan in het fonds voor de ‘zichtbare’ werken. Het probleem schuift dan naar de toekomst en komt weer aan de orde bij de sloop van het project.

Bouwprojecten

Er zou al heel wat gewonnen zijn met bindende normen die voorschrijven bij welke functie welke aard en mate van vervuiling is toegestaan. Ontwikkelaars kunnen dan zelf beslissen of die norm recht doet aan hun project of dat sanering tot een lagere waarde noodzakelijk is. Hier dreigt het gevaar dat vooral de grond onder dure woningen wordt opgeschoond en dat de eventuele gevolgen van goedkopere woningen worden ‘weggerationaliseerd’. Gemeenten kunnen moeilijk normen stellen omdat het hen aan gespecialiseerde kennis ontbreekt. De samenstellers van de komende Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening doen er goed aan ook normen te stellen voor de vervuiling in de diepere ondergrond. Het niveau dat tien tot twintig meter onder het maaiveld ligt wordt steeds meer gebruikt voor ondergrondse bouwprojecten.

Reageer op dit artikel