nieuws

Politiek verzorgt eindelijk legionellawetgeving

bouwbreed

Wet/instantie huidige situatie acties

Waterleidingwet regelt de waterkwaliteit tot de hoofdkraanmoet ook regels geven voor aftapkraan stelt eisen aan giftigheid materiaalmoet materiaal ook beoordelen op bioslibvorming stelt geen eisen aan warm water moet wel eisen stellen aan warm water WHVZ controleert chloorgehalte in zwembaden uitbreiding functies:

voorlichting via fabrikanten en verkopers, beheersplan voor baden opstellen en controleren Warenwet stelt veiligheidseisen aan warmwaterapparatuur onderzoek naar lacunes in regels Arbowet risico’s worden geinventariseerd beheersplan opstellen Wet bestrijding en melding infectieziekten is verplicht, namen moeten bekend zijn opsporing infectieziektenmaar anoniem Wet collectieve preventie adviesfunctie verscherpt toezicht door volksgezondheid gemeenten en GG en GD Toezichthouders: standaardtoezicht binnen zes maanden: IGZ, IMH, IW en V, handhavingsplan, onder meer gericht op Arbeidsinspectie, controle beheersplannen provincies, gemeenten

Het drama in Bovenkarspel zette de overheid ertoe aan haast te maken met wet- en regelgeving. Het kader geeft de verschillende wetten en instanties weer, de functie die ze nu hebben en de veranderingen die daarin worden aangebracht.

Reageer op dit artikel