nieuws

NOM goed voor 300 miljoen aan investeringen

bouwbreed

den haag – De Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland, de NV NOM, verwacht dat voor 1999 een bedrag van 300 miljoen gulden aan nieuwe investeringen haalbaar is. Dat levert het Noorden zo’n 1000 nieuwe arbeidsplaatsen op.

Dit werd afgelopen vrijdag bekendgemaakt tijdens de presentatie van het jaarverslag over 1998 in Oranjewoud.

In het eerste halfjaar van 1999 rondde de NOM tien projecten af met een investeringswaarde van 62 miljoen gulden en driehonderd arbeidsplaatsen af.

Er moet in het tweede halfjaar dus nog heel wat gebeuren, wil de NOM de 300 miljoen halen. “Een aantal projecten die via de NOM zijn gerealiseerd, verkeert in een afrondende fase. Het kan dus heel snel gaan”, stelt de NOM.

Over de afgelopen vier jaar behaalde de NOM een gemiddeld resultaat van 367 miljoen en 1160 directe arbeidsplaatsen. Het wordt een hele toer om dat dit jaar te halen. In 1998 begeleidde of trok de NOM 21 projecten aan, waarbij een bedrag van 459 miljoen werd geinvesteerd. Deze investering leverde tussen de 1100 en 1400 nieuwe banen op.

Vooruitschuiven

De trend is dat het aantal projecten dat de NOM begeleidt in aantal niet terugloopt, maar zich minder snel ontwikkelen. Er wordt meer georienteerd, maar de feitelijke beslissingen worden vooruitgeschoven. “Er is sprake van enige temporisering in projecten”, verklaart directeur Frits Migchelbrink. “Maar de kwaliteit van de ingediende projecten is goed.”

De NOM sloot vorig jaar af met een winst van 2,8 miljoen gulden. Dat is aanzienlijk minder dan de 8,2 miljoen in 1997. Reden is, dat geen grote verkopen van participaties plaatsvonden. Hetzelfde geldt voor dit jaar.

Verder werd vorig jaar 52,1 miljoen gulden aan risicodragend vermogen verstrekt. Dit jaar wordt uitgegaan van een verstrekking van 30 miljoen.

De portefeuille is redelijk gespreid over alle industriele sectoren en stuwende diensten. De NOM is met name actief in de maritieme sector.

Reageer op dit artikel