nieuws

Limburg timmert aan de weg voor zeker anderhalf miljard

bouwbreed

maastricht – Limburg laat tussen 2003 en 2007 de A73 aanleggen tussen Venlo en Echt. In dezelfde periode volgt de realisatie van de A74 tussen Duitsland en Limburg. Verder wordt de N280 tussen Weert en Roermond doorgetrokken naar Duitsland.

Op de werklijst staat ook de aanleg van de oosttangent nabij Roermond. De werken vergen een investering van anderhalf miljard gulden.

Het grootste deel van de middelen gaat op aan de bouw van de A73 die zo’n 42 kilometer beslaat. Het Rijk draagt het meest aan de werken bij. De provincie en de betrokken grote gemeenten passen het restant bij. De mate waarin dat gebeurt, wordt momenteel onderzocht. Onderzoek vindt eveneens plaats naar de aanleg van de A2 rond Maastricht.

Alternatief

Dit werk komt niet voor in het Meerjaren Infrastructuur Programma (MIT) Limburg 2000-2003. Voor dit werk wordt een alternatieve financiering gezocht. Het oorspronkelijke plan stelde de aanleg van een tunnel onder de stad voor. De minister wil daar voorlopig niet aan. Een studie moet uitwijzen of de bouw met een pps-constructie toekan.

Mobiliteit

Gedeputeerde Staten van Limburg maken zich intussen zorgen over de groeiende mobiliteit in de provincie. Landelijk gezien daalt de mobiliteit.

Limburg schrijft de toename vooral toe aan het passerende vrachtvervoer tussen Antwerpen en het Roergebied. Mede daardoor willen GS het MIT snel en voortvarend aanpakken. Het vrachtvervoer gaat hoofdzakelijk over de hoofdwegen. Eventuele extra uitgaven voor onderhoud komen dan voor rekening van het Rijk.

De provincie werkt verder aan een betere aansluiting van de regionale wegen op de autosnelwegen. In het verlengde daarvan komt er ook meer aandacht voor de aansluiting van het regionale wegennet op de Duitse- en Belgische hoofdwegen. De regionale wegen zijn te verbeteren door onder meer beperking van zijwegaansluitingen.

Reageer op dit artikel