nieuws

‘Je moet het zo simpel mogelijk houden’ Reparatie kademuren uitgevoerd vanaf aangepaste dekschuit

bouwbreed Premium

amsterdam – Onder de waterlijn herstellen van kademuren is lastig. Het vergt inzet van een kraan en een werkbak, of zelfs het slaan van damwanden voor een gedeeltelijke drooglegging. Het Amsterdamse aanneembedrijf Van Steenwijk pakt het simpeler aan, vanaf een naar eigen ontwerp aangepaste dekschuit.

“Wij zijn de enigen die op deze manier het onderwatergedeelte van kademuren repareren. Dit werkt veel makkelijker, en er zijn maar twee mensen voor nodig. Daardoor kunnen we natuurlijk ook scherper calculeren.” Aldus een trotse G. van den Boogaard, directeur van aanneembedrijf H. van Steenwijk. Een voegploeg van het bedrijf dat achttien vaste medewerkers telt, is in de Jordaan in Amsterdam bezig met het herstellen van 350 meter gemetselde kademuren.

De volgens eigen ontwerp aangepaste dekschuit ligt ongeveer een meter uit de wal en is met staalkabel vastgelegd aan twee staken die naast de gepareerde auto’s in de grond zijn geslagen. Uit de flank van de schuit steken twee plunjers die de open zijkant van een 3,5 meter lange stalen bak tegen de kademuur drukken. De bak is in hoogte verstelbaar en rubber strips van acht centimeter dik zorgen voor een zo goed mogelijke afdichting. Voor transport of het vervangen van de rubber strips kan de open kant van de bak naar de schuit kantelen.

Geparkeerde auto’s

Op het dek van de schuit staat een compressor die zowel de plunjers als de pomp en de beitel aandrijft. In de leeggepompte bak zijn twee medewerkers bezig voegen en kapotte stenen ter hoogte van de water- en windlijn uit te breken.

Van Steenwijk is ongeveer twee weken geleden hier in de Jordaan, in de Lauriergracht, begonnen met de herstelwerkzaamheden aan 160 meter wallekant. Een brug verder ligt nog een stuk van 190 meter te wachten. Dit karwei is het eerste dat met het nieuwe systeem wordt uitgevoerd.

“Voorheen werkten ook wij met een kraan vanaf de kant”, zegt Van den Boogaard, “maar dat is erg omslachtig en zwaar. En je moet natuurlijk wel mensen kunnen vinden die zulk zwaar werk willen blijven doen.” Ook zijn voegploeg, die dag in dag uit van zeven tot vier met dit soort herstelwerk bezig is, vindt de nieuwe methode een verbetering. Afhankelijk van de schade doen ze vijf tot tien meter per dag. De geparkeerde auto’s kunnen tijdens de werkzaamheden gewoon blijven staan, anders dus dan bij het gebruik van een kraan.

Een speciaal probleem vormen de aangetaste brugpijlers van de vele bruggen in Amsterdam. Tot nu toe was gedeeltelijke afdamming de enige mogelijkheid, wat in de praktijk betekent dat het onderhoud minder frequent plaatsvond dan de wat makkelijker aan te pakken walkanten.

Van den Boogaard (“Je moet proberen een probleem zo simpel mogelijk op te lossen”) heeft ook daarvoor een alternatief. Speciaal voor bruggen is de dekschuit uitgerust met een derde plunjer. Daarmee kan het vaartuig zich tussen twee peilers klemzetten. Voor goede aansluiting op ronde vormen zorgt een op maat gemaakt houten inzetstuk in de bak.

Zodra de bruggen ter sprake komen licht het gezicht van een van de pauzerende voegers op. Het is duidelijk dat het opnieuw opmetselen van boogbruggen een welkome afwisseling vormt op de dagelijkse routine.

Hout

Na het bezoek aan de dekschuit toont Van den Boogaard vanuit de auto nog wat kademuren aan de Prinsen- en Keizersgracht. Over vele honderden meters zijn ter hoogte van de waterlijn voegen weggevreten, tal van stenen zijn zelfs compleet verdwenen. Vooral vorst blijkt een belangrijke oorzaak van het verval. “Nog voor jaren werk”, zegt Van den Boogaard tevreden, “maar de Dienst Binnenstad kan er maar mondjesmaat geld voor vrijmaken.”

Zijn bedrijf is actief in de utiliteits- en weg- en waterbouw en op meer plaatsen in de stad aan het werk voor (deel-)gemeente en bedrijfsleven. Zo bouwt Van Steenwijk met Robouw aan de Grimburgwal vanaf de bodem een geheel nieuwe kademuur op. Over een afstand van 65 meter gaan tussen damwanden bijna tweehonderd houten palen de slappe bodem in. Daarop komt een betonnen vloer met gemetselde kademuren. Het werk trekt veel belangstelling van toeristen. In een loods aan de oever van het IJ is het rustiger. Daar construeert het bedrijf nieuwe hardhouten deuren voor een sluis in Amsterdam-Noord. Van gecertificeerd Azobe.

Aan de Lauriergracht repareren medewerkers van aanneembedrijf Van Steenwijk de waterlijn van de kademuur. Ze werken vanuit een vrijwel droge bak die vanaf een aangepaste dekschuit tegen de kademuur wordt gedrukt. Foto: Dijkstra

Reageer op dit artikel