nieuws

Goed gesprek spekt het rendement

bouwbreed

den haag – Communiceer duidelijk en het rendement vliegt met procenten omhoog. Welke aannemer zou dat niet willen? De realiteit is anders. Langs elkaar heen praten veroorzaakt faalkosten in de bouwnijverheid en houdt het rendement op een onacceptabel laag niveau. Voor NBM-Amstelland aanleiding tot in de nerven van de organisatie het primaire proces stevig op de schop te nemen. “Het rendement gaat hierdoor minimaal met twee procent extra omhoog.”

Het Haagse bouwconcern is bezig met een verbeteringsslag. De veranderende markt met kritische opdrachtgevers noopt tot snelle aanpassingen.

Daarbij pakt het concern niet alleen de organisatiestructuur aan.

Voor het vertrek van Andre Baar kwam deze oud-voorzitter van de Raad van Bestuur namelijk met het plan de bestaande onderneming op te knippen in veertien bedrijven, die rechtstreeks communiceren aan de Raad van Bestuur.

Dat blijkt niet voldoende om een modern bouwbedrijf te zijn. Sinds kort loopt een programma om te komen tot beheersing van het bouwproces.

Eind dit jaar moeten de resultaten daarvan worden ingevoerd. Bij NBM-Amstelland krijgt voorlopig niemand meer rust.

Wim Meijer geeft in het dagelijks leven leiding aan bouwplaatsen van de u-bouwgroep. Het middenkader van NBM-Amstelland speelt een belangrijke rol bij het Project Procesbeheersing. Gedurende de uitleg van het project kijkt Pim van Ommen, lid Raad van Bestuur van NBM-Amstelland, met zekere trots naar Meijer. Door het middenkader – ooit door Van Ommen in een interview omschreven als de kleilaag van de onderneming – er voor de volle honderd procent bij te betrekken, neemt de slagingskans toe. “Ik zorg er wel voor dat de directies de conclusies van het eindrapport overnemen”, zegt hij streng.

De worsteling om het bouwproces beter te gaan beheersen, is niet alleen bij NBM-Amstelland manifest. Er wordt immers al eeuwen gebouwd. Het blijkt dat de structuur en methoden nauwelijks zijn veranderd. “Om naar een andere opzet te komen, moeten we eerst weten hoe we werken en wat we missen aan kennis om naar die nieuwe opzet te komen”, neemt Meijer het gesprek over. “Het Project Procesbeheersing is opgeknipt in vier blokken: elementaire projectmanagementkennis, projectfasering, beheersinstrumenten en schaduwen van projecten. Elk van die onderdelen levert informatie op die uiteindelijk eind dit jaar leidt tot aanbevelingen.”

Nu al is zeker dat het ‘sturende’ kader opleidingen krijgt die niet op het vlak van de techniek liggen. “Gedacht moet worden aan conflictbeheersing, maar ook aan zaken zoals hoe je moet omgaan met de opdrachtgever”, verklaart Meijer, die Van Ommen de rest van het betoog laat afmaken.

Het lid Raad van Bestuur is namelijk van mening dat de opdrachtgever best wat harder mag worden aangepakt. “We laten ons nog steeds in die traditionele aannemingsrol drukken. We moeten zelf het initiatief nemen. Wil die wethouder zo nodig de eerste paal slaan op een bepaalde datum, maar we zijn nog aan het voorbereiden, dan slaan we een fake paal. Daarna sluiten we de directiekeet en beginnen pas echt als alles klaar is. We zijn te vriendelijk, wringen ons in allerlei bochten. Maar het eind van het liedje is dat we nog steeds de schuld krijgen. We moeten leren met goede argumenten de opdrachtgever van ons gelijk te overtuigen.”

Op pagina 3:

‘Kantoormensen beter honoreren’.

‘Eerst weten hoe we werken en wat we missen’

Reageer op dit artikel