nieuws

De regen en de drup

bouwbreed

Iedere Nederlander weet het al praktisch vanaf zijn geboorte. Risico’s zijn er om te verzekeren. Daarom is het een briljante gedachte van het kabinet om weersgevoelige bedrijfstakken op te roepen te onderzoeken of het mogelijk is risico’s van overmatige regenval te verzekeren.

Daar had nog geen bedrijfstak aan gedacht.

Op zich heeft het kabinet natuurlijk gelijk. De regenschade van vorig najaar kost al een miljard gulden, die overigens grotendeels naar de landbouw gaat. Andere sectoren krijgen bijna niets omdat daar sprake is van productie- en dus omzetschade. En die kan, aldus de politiek, wel weer worden ingehaald in drogere tijden.

Kom daarmee maar eens mee bij een straatmaker die al acht uur op zijn knieen bezig is geweest. Die heeft geen puf meer om nog eens twee uur langer door te werken.

Nu valt alles te verzekeren. Is het niet bij een verzekeringmaatschappij, dan wel op de beurs. Maar dan moet je niet willen weten wat je voor premie moet gaan betalen. De Ondernemersbond Bestratingsbedrijven Nederland (OBN) heeft al eens geinformeerd bij verzekeringmaatschappijen. Die kwamen op een percentage van vijftien procent. Dat is duidelijk onbetaalbaar, tenzij die kosten volledig in de meterprijs worden meegenomen.

Gezien de wijze van aanbesteden, waarbij de prijs het belangrijkste criterium is, lijkt dat meer dan onwaarschijnlijk. Zeker in een markt waar de concurrentie van groenbedrijven en niet te vergeten gemeentelijke diensten openbare werken al moordend is. Groenbedrijven betalen weliswaar 17,5 procent btw over dit soort werk, maar voor hen is het vaak bijzaak. Gemeentebedrijven hebben wel grote voordelen.

Een andere optie is bijvoorbeeld de dekking vanuit het risicofonds te verruimen tot regenoverlast. Daar zitten minstens twee problemen aan. Sinds de cao-onderhandelingen van vier jaar geleden, waarbij een forse greep uit de pot is gedaan ter financiering van de vut, wordt al gesproken over aanpassingen van het risicofonds om de premie niet torenhoog te laten worden. Dat heeft toch geleid tot verhoging van de premies.

Regenoverlast onder het fonds brengen betekent dus wederom een forse premiestijging, iets waar niemand op zitten te wachten. Ook hier geldt weer het verhaal van de (on)mogelijkheden de kostenstijgingen te verdisconteren in de prijzen.

Kortom, het is vrijwel ondenkbaar dat de markt in staat is dit risico te verzekeren. Het Rijk zal daar op een of andere wijze aan moeten bijdragen, hetzij in de vorm van een bijdrage in fondsvorming, hetzij door ruimhartige fiscale facilitering. Tenzij het kabinet het niet erg vindt dat of de prijzen van bouwwerken fors stijgen of er een koude sanering plaats zal hebben met alle negatieve maatschappelijke gevolgen van dien. Maar dan raakt een groot deel van het land inclusief de rijksoverheid van de regen in de drup.

Ferry Heybrock

Redacteur Cobouw

Reageer op dit artikel