nieuws

Boston groener door ondergronds verkeer In vijftien jaar tijd legt Amerika belangrijke snelweg deels onder hartje van de stad

bouwbreed

boston – Een verkeersader die zowel nationaal als lokaal verkeer door het centrum van de Boston voert, wordt in vijftien jaar tijd onder de grond gebracht. Uiteindelijk levert dit de stad aan de Amerikaanse oostkust veel nieuw groen op.

Wat Berlijn is voor Europa, is Boston voor Amerika: de grootste bouwput van het continent. Al bijna tien jaar wordt er gewerkt om een belangrijke snelweg langs de Amerikaanse oostkust, dwars door Boston, onder de grond te brengen. Het zal zeker nog vijf jaar duren voordat het project tot een einde komt. Want in hartje Boston sluit deze central artery bovendien aan op een belangrijke Amerikaanse Oost-West verbinding.

Dat staat borg voor een spaghetti-achtige kluwen van wegen, fly-overs, viaducten, en op- en afritten. Het tien miljard dollar verslindende project domineert al jarenlang de publieke discussie in de staat Massachusetts. Want lang niet iedereen is gediend van het megaproject. Niet van de astronomische bedragen die ermee gemoeid zijn, die compleet voor rekening zijn van de belastingbetaler en ook niet van de overlast die het de stad vijftien jaar lang oplevert. Een derde van de projectkosten zijn om de pijn van het bouwen te verzachten. “Alleen al met tijdelijke viaducten en andere hulpconstructies om het verkeer rijdend te houden, is zeshonderd miljoen dollar gemoeid.

Files

“De wegcapaciteit is ondanks alle bouwactiviteiten niet minder, maar probeer dat maar eens uit te leggen aan iemand die twee uur bezig is om een traject van anderhalve mijl uit te leggen,” aldus Jason Gibbs. Gibbs is woordvoerder namens Bechtel Parsons Brinckerhoff, het ingenieursbureau dat de directievoering verzorgt over het complete Central Artery-project.

De weg waar het allemaal om te doen is, werd eind jaren vijftig in gebruik genomen en was toen berekend op 75.000 voertuigen per dag. Inmiddels zijn dat er volgens Gibbs bijna driemaal zoveel. Dat is wat veel van het goede en leidt steevast tot lange files. Met de 27 op en afritten zijn automobilisten bovendien geneigd om hun geluk zo af en toe op een andere weg te beproeven, waar het verkeer misschien nog enigszins doorstroomt. Nationaal en lokaal verkeer zwermen kriskras door elkaar heen en bederven de lucht en het straatbeeld van Boston, dat zich zo graag voorstaat op zijn historische karakter.

Rigoureus.

De twee verkeersstromen worden dus nu rigoureus uit elkaar getrokken, het aantal op- en afritten gehalveerd. Lokaal verkeer krijgt bovengronds zes rijstroken tot zijn beschikking; nationaal verkeer vertoeft grotendeels ondergronds op sommige plekken wel tien rijstroken.

Door die enorme operatie komt er bovengronds veel ruimte in Boston beschikbaar. Slechts een kwart van de tien hectare dat vrijkomt, is bestemd voor ontwikkeling. De rest verandert in groenvoorziening.

De tekeningen voor dat uitgestrekte groene lint zijn nog niet klaar, maar om te voorkomen dat er in de toekomst toch meer groen in handen van beleggers en ontwikkelaars valt, zijn de tunnelbakken zo geconstrueerd dat er in elk geval geen hoogbouw op kan komen. Meer dan vijf etages kunnen de constructies niet dragen. “Op die manier wil Boston zijn historische karakter ook voor de langere toekomst veiligstellen,” legt Gibbs uit.

Vingeroefeningen

Het is niet alleen de Central Artery die in de prettige stad aan de Amerikaanse oostkust die respect afdwingt. De stad heeft eerder een mooie vingeroefening gedaan in de vorm van het BackBay Street South-End station. Daar doorkliefde een vierbaans spoorweg een sfeervolle laat negentiende eeuwse wijk. Het spoor werd ondergronds gebracht en vergrootte de leefbaarheid van de wijk enorm.

Heel fraai zijn de ontluchtingen en installatiegebouwen, tegen de oude herenhuizen aangeplakt. Uitgevoerd in de rode bakstenen, die zo bepalend zijn voor het karakter van die wijk.

Ook meer in het zakencentrum, aan het Post Office Square, geeft de stad een knap staaltje intensief ruimtegebruik ten beste. Zo is een bovengrondse parkeergarage vervangen door een fraaie ondergrondse, met een entree vol marmer, alsof het een luxe metrostation betreft. De ruimte daarboven is omgetoverd in een openbaar park, waar iedereen tussen de middag zijn broodje kan nuttigen.

Tuibrug

Maar de komende vijf jaar gaat alle aandacht nog uit naar de central artery. Compleet onder de grond zal die overigens niet verdwijnen. Van de zeveneneenhalve mijl infrastructuur verdwijnt ongeveer de helft onder de grond. Het uiteindelijke trace telt ook wegen over ingepolderde stukken van de Charles River, viaducten en bruggen.

Niet bekend

Over vijf jaar raast het snelverkeer onder de stad Boston en bloeien de bloemen op de plek waar nu nog de snelweg ligt. Een dure ruiker, want het project kost tien miljard dollar.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels