nieuws

ABN Amro: Prijsstijging huizen zal afzwakken

bouwbreed Premium

den haag – De huizenprijzen zullen op middellange termijn verder stijgen, maar in langzamer tempo. Door de gestegen prijzen zijn veel huishoudens weliswaar kwetsbaarder, maar van een zeepbel op de huizenmarkt is (nog) geen sprake, meent ABN Amro.

ABN Amro schetst in het julinummer van het periodiek ‘Economisch Perspectief’ een toekomstbeeld van de ontwikkelingen van de huizenprijzen. Een van de factoren die ongetwijfeld van invloed zullen zijn op die ontwikkeling is de hypotheekrente. “Naar onze mening heeft de lange rente het laagste niveau achter zich gelaten en moet worden gerekend met een stijging onder invloed van het geleidelijke conjuncturele herstel in de eurozone.” Een stijging van de rente zal samengaan met een kleinere toename of zelfs een daling van de huizenprijzen. Bij een verwachte economische groei in de eurozone van rond de 2,5 procent in de komende vijf jaar, ziet ABN Amro de lange rente in de jaren tot 2003 met 1 tot 1,5%-punt oplopen.

Geleidelijk zullen daardoor de renteuitgaven van gezinnen toenemen. Bijkomend effect is dat een hogere rente een dempende werking heeft op de stijging van huizenprijzen. Het bedrag aan uitstaande hypotheken steeg twee maal zo snel als de huizenprijzen en die liggen nog altijd ruim boven het gemiddelde hypotheekbedrag. Maar gezinnen zijn niet in financiele problemen geraakt door de hogere prijzen.

Nieuwbouw

ABN Amro verwacht dat de vraag naar woningen gezien de demografische ontwikkelingen zal blijven toenemen. ABN schat de extra vraag hiernaar in de periode 1999-2003 op 280.000. De nieuwbouwproductie zal geleidelijk dalen; van 74.000 in 1999 naar nog geen 65.000 in 2003. Het totale extra aanbod van nieuwbouw wordt in die periode geschat op ruim 345.000. Het netto-aanbod van nieuwe woningen dat resteert, zal min of meer gelijk op gaan met de extra vraag met het oog op de demografische factoren.. Het huidige tekort zal dan ook niet wezenlijk worden teruggedrongen in de komende jaren, is de ABN-conclusie.

De vraag of er sprake is van een zeepbel, beantwoordt ANB ontkennend. “Als de prijsstijgingen van de afgelopen jaren in hetzelfde tempo doorzetten, kan wel een onhoudbare situatie ontstaan.”

Reageer op dit artikel