nieuws

Vraagtekens bij structuur sociale zekerheid

bouwbreed

den haag – Onduidelijk, problematisch en financieel niet onderbouwd. Dat zijn de hoofdpunten van kritiek op de kabinetsplannen rond de structuur van de uitvoering sociale zekerheid (SUWI) vanuit de Tweede Kamer. Toch mag het kabinet voorlopig doorgaan met de plannen.

Tijdens een overleg met minister De Vries en staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken over SUWI bleek de Kamer op hoofdlijnen de doelstellingen van de plannen te steunen.

In de kabinetsplannen gaat het erom uitkeringen en reintegratie van werklozen en WAO-ers bij een instantie onder te brengen. Dat moeten dan de in oprichting zijnde publieke Centra voor Werk en Inkomen (CWI’s) zijn. De een- loketgedachte kan daarmee vorm krijgen, is de achterliggende gedachte. Bovendien wordt daarmee de claimbeoordeling voor een uitkering in publieke handen gelegd. Tegelijkertijd zouden de uitvoeringsinstellingen (uvi’s) sociale zekerheid, voor de bouw Sfb-UOSV, geprivatiseerd kunnen worden door ze al dan niet te verkopen.

De Kamer bleek vrij breed haar twijfels te hebben over dat ene loket. Achter dat loket doemen volgens de woordvoerders van diverse partijen steeds weer nieuwe loketten op. Gevolg is gesleep met dossiers van uitkeringsgerechtigden van de CWI’s naar de uvi’s en terug. Of dat de door het kabinet bepleite efficiency in de uitvoering van de sociale zekerheid ten goede komt, is voor velen een grote vraag.

Goed geolied

Het meest ver in de afwijzing van de plannen ging CDA-woordvoerster Gerda Verburg. Zij meent dat de door het kabinet voorgestelde structuur de betrokkenheid van werkgevers en werknemers ondergraaft, terwijl die wel het meeste belang hebben bij een goed geoliede machine voor uitkeringen en reintegratie. Zij volgde dan ook het SER-advies, dat uitgaat van publieke regels en toezicht op de claimbeoordeling die dan wel privaat, dat wil zeggen door de uvi’s, wordt uitgevoerd.

Alom heerst ook twijfel over het financiele plaatje bij de reorganisatie. Zoals het er nu naar uitziet zullen zo’n 7000 werknemers van uvi’s overgaan naar de CWI’s. Onbekend is wat dat allemaal gaat kosten. Des te opmerkelijker wordt het gevonden dat in het regeerakkoord wel een half miljard is ingeboekt aan bezuinigingen op uitkeringen en uitvoeringskosten. Slechts weinigen geloven dat dit haalbaar is.

Alom klonk begrip dat er nu snel duidelijkheid moet komen over wat er precies gaat gebeuren. Te lang werknemers van uvi”s en bijvoorbeeld arbeidsvoorziening in onzekerheid laten, bevordert nauwelijks hun motivatie. De onduidelijkheden en knelpunten zorgen er echter voor dat de Kamer vooralsnog geen definitief groen licht kan geven.

Reageer op dit artikel