nieuws

VNI maakt nieuw register voor centrale verwarming

bouwbreed

Het CV-register 1999/2000 van de Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven (VNI) is onlangs verschenen. Het register telt ongeveer 750 pagina’s informatie over merken, leveranciers en producten ten behoeve van de centrale-verwarmings- en luchtbehandelingsindustrie.

Het register is een naslagwerk bestaande uit drie complete, op elkaar afgestemde delen. Het leveranciersregister bevat – op alfabetische volgorde – alle leveranciersgegevens en de producten die zij leveren met de daarbij behorende merknaam.

Het merkenregister bevat de merknamen op alfabetische volgorde met daarbij het betreffende product, alsmede de leverancier en het telefoonnummer. Het productenregister bevat, onder de meest gangbare benamingen, de installatieproducten met de naam van de leverancier en het telefoonnummer. Nieuw is dat bij de producten is aangegeven wat de hoedanigheid is van de leveranciers. Hieruit blijkt wie leverancier, fabrikant, importeur, agent of groothandel is. Tot slot zijn e-mailadressen en website’s opgenomen.

Het nieuwe CV-register 1999/2000 kan worden besteld per fax (079) 3515839,VNI, afdeling bestellingen of via Internet www.vni.org.

Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven (VNI), Zoetermeer, telefoon (079) 3214402.

Reageer op dit artikel