nieuws

‘Tol bij alle tunnels onder Noordzeekanaal’

bouwbreed

amsterdam – Bij alle tunnels onder het Noordzeekanaal moeten variabele tolheffingen komen. Ook moet er rond Amsterdam een kordon van heffingspunten komen en moeten doorstroomroutes worden aangelegd met betaalstroken.

Met de uit de tolheffingen verkregen inkomsten kan de aanleg van de tweede Coentunnel en de Amsterdamse Westrandweg worden bekostigd.

Dit is een van de conclusies van de projectgroep PPS (publiek-private samenwerking) die onderzoek deed naar alternatieve financiering van de weg en uitbreiding van de Coentunnel. In de projectgroep participeren vertegenwoordigers van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de gemeenten Amsterdam en Zaanstad, de Kamer van Koophandel Amsterdam en de banken ABN-AMRO en ING.

Volgens de projectgroep zijn investeringen van het bedrijfsleven in de aanleg van de tweede Coentunnel en de Westrandweg dringend gewenst, nadat minister Netelenbos van Verkeer de aanleg had uitgesteld. Met de tolheffingen kunnen de investeringen worden terugverdiend.

De projectgroep wil niet alleen tolpunten bij de Coentunnel en de Westrandweg, omdat automobilisten anders zouden uitwijken naar alternatieve routes die gratis zijn.

De conclusies van de projectgroep wijken af van de plannen voor rekeningrijden, omdat de prijzen en tijdstippen hierbij vooraf zijn vastgesteld.

Ook zijn de opbrengsten hiervan volgens de projectgroep PPS niet te gebruiken voor investeringen in de infrastructuur. De tolopbrengsten kunnen ook naar andere projecten gaan die de bereikbaarheid in de regio ten goede komen.

Reageer op dit artikel