nieuws

‘Teerbau Nederland kan milieuvergunning vergeten’

bouwbreed

utrecht – Gedeputeerde Staten van Utrecht zijn niet van plan Teerbau Nederland alsnog een milieuvergunning te verlenen voor een asfaltcentrale op industrieterrein Lage Weide. Dat zegt milieugedeputeerde Peter Rombouts in reactie op een voor de provincie negatieve uitspraak van de Raad van State. “De asfaltcentrale van Teerbau is dicht en blijft dicht”, verklaart Rombouts.

Directeur Henk Post van Teerbau reageert ontstelt op de reactie van de gedeputeerde: “Het kan toch niet zo zijn dat we nu met lege handen staan. We spanden drie juridische procedures aan tegen de provincie en wonnen ze alledrie. Onbegrijpelijk dat het provinciebestuur nu zomaar de deur dichtgooit.”

Utrecht verleende Teerbau in augustus 1997 een tijdelijke milieuvergunning voor zijn asfaltcentrale. Binnen een jaar moest het bedrijf aantonen dat de centrale geen onaanvaardbare stankoverlast zou veroorzaken in een nabijgelegen woonwijk. Vorig jaar zomer oordeelde de provincie dat dit Teerbau niet was gelukt en sindsdien ligt de centrale op last van Gedeputeerde Staten stil.

Teerbau nam geen genoegen met de tijdelijke vergunning en stapte naar de Raad van State. Die gaf het bedrijf vorige week gelijk. Volgens de Raad is het verlenen van een tijdelijke vergunning in strijd is met de Algemene wet bestuursrecht. Utrecht werd veroordeeld tot betaling van de proceskosten van 1.420 gulden.

Het is echter onduidelijk wat de gevolgen zijn van deze uitspraak. Volgens gedeputeerde Rombouts zijn die er niet, omdat de termijn van de tijdelijke vergunning in augustus vorig jaar verstreek. “Er is op dit moment geen milieuvergunning en dus mag de centrale gewoon niet draaien.”

Wat Rombouts betreft, blijft dat zo. Vorig jaar november diende Teerbau een nieuwe vergunningsaanvraag in, maar de provincie zal die aanvraag niet honoreren, omdat de gronden ontbreken, stelt Rombouts.

Gesprek

Directeur Post van Teerbau Nederland, onderdeel van het Duitse Teerbau GMBH, had gehoopt na de uitspraak van de Raad van State in een gesprek met het provinciaal bestuur tot een oplossing te komen. Maar volgens Post wil het provinciaal bestuur niet eens met hem om tafel.

Niet helder

“De uitspraak van de Raad van State is niet overal even helder. Daarom heb ik geprobeerd een afspraak te maken met de gedeputeerde om samen te bekijken: wat gaan we hieraan doen? Maar de gedeputeerde schoof de zaak meteen door naar zijn ambtenaren. En mijn afspraak met de verantwoordelijke ambtenaar werd op het laatste moment afgezegd. Ik weet echt niet wat ik daar nu weer van moet denken.”

Nu de provincie heeft aangegeven dat Teerbau – ondanks de uitspraak van de Raad van State – een definitieve vergunning kan vergeten, beraadt Post zich met zijn juridische adviseurs en de directie in Duitsland op vervolgstappen. Daarbij hoort ook het indienen van een eis tot schadevergoeding. Teerbau zou, doordat de centrale sinds augustus vorig jaar stil ligt, al zeker zeven miljoen gulden schade hebben geleden.

De directeur wijst er overigens op dat Utrecht de wettelijke termijn van zes maanden voor het besluiten over het al dan niet verlenen van een milieuvergunning inmiddels heeft overschreden.

‘Onbegrijpelijk dat de provincie nu zomaar de deur dichtgooit’

Reageer op dit artikel