nieuws

Subsidieregelingen te complex voor kleinere bedrijven

bouwbreed

den haag – Subsidieregelingen waarmee de overheid (bouw)bedrijven wil stimuleren tot energiebesparing, milieubescherming en technologische ontwikkeling, blijken in de praktijk vooral gebruikt door de grote ondernemingen. De kleinere zien er vaak vanaf. Ze vinden de regelingen te ingewikkeld.

Onderzoek door werkgeversorganisatie VNO-NCW laat zien dat eenderde van de bedrijven terugschrikt voor de complexiteit. Voor firma’s met minder dan 250 werknemers is dat zelfs zeventig procent. De administratieve rompslomp rond een beroep op een regeling ziet tachtig procent van de kleinere bedrijven als een te hoge barriere.

Het onderzoek, gepubliceerd in het opinieblad Forum van VNO-NCW, behandelt 39 regelingen, waarin jaarlijks miljarden guldens omgaan. Het laat zien dat de bekendheid met de stimuleringsregelingen niet bijster groot is. Dat komt ook omdat er zoveel van zijn. Het overzicht gaat verloren, zeker bij het midden- en kleinbedrijf. Bovendien bestaan ze vaak maar kort en veranderen ze regelmatig van naam.

Fiscale regelingen blijken effectiever dan subsidieregelingen. Meestal heeft fiscaal voordeel een langere looptijd en krijgt een ondernemer bij het doen van aangifte automatisch een dergelijke aftrekpost onder ogen.

Aftrekposten

De werkgeversorganisatie zou graag zien dat het aantal stimuleringsregelingen zou verminderen, door ze samen te ballen rond een aantal thema’s: technologie, milieubelasting en energiegebruik. Regelingen met lage budgetten van vijf miljoen of minder komen daarvoor als eersten in aanmerking. Aftrekposten zijn ook bekender dan subsidieregelingen en gebruiksvriendelijker.

Verder vindt VNO-NCW dat stimuleringsregelingen meer bij een van de uitvoeringsorganisaties kunnen worden geconcentreerd. Daarvan zijn er nu twee, Senter en Novem, die beide hoog scoren in de dienstverlening en snelheid van afhandeling.

Het mag van de werkgevers ook een uitvoeringsorganisatie worden, omdat nu vaak niet duidelijk is waarom de uitvoering in het ene geval aan Senter en in het andere geval aan Novem is opgedragen. (anp)

Reageer op dit artikel