nieuws

Stroom maakt vervuilde grond schoon Minimale overlast voor de omgeving

bouwbreed

assen – Om het nu het Ei van Columbus te noemen, vindt hij wat overdreven. Maar projectleider Bodemsanering van de provincie Drenthe, L. Dijks, praat wel over ‘een erg mooi systeem’. De vondst van A. Hak Milieutechniek BV uit het Utrechtse Elst om met behulp van elektriciteit vervuilde bodem (grond en grondwater) te zuiveren, begint school te maken.

Na een aantal eerdere succesvolle projecten is Hak deze week begonnen de restverontreiniging van een stuk grond in de binnenstad van Assen aan te pakken. De klus gaat een kleine vijf maanden duren.

“Je hoeft geen grond meer af te graven en ook geen panden te slopen. Dat zijn altijd de grote struikelblokken”, zegt Dijks. “De overlast voor de omgeving is minimaal, want er rijden geen vrachtwagens af en aan, en het is ook nog eens goedkoper dan de traditionele methoden.”

Wie een kijkje neemt bij het braakliggende terrein op de hoek van de Nijlandstraat en de Paul Krugerstraat, zal in eerste instantie niet erg onder de indruk zijn van wat hij ziet. Een container, elektrische bedrading, leidingen die in de grond verdwijnen en een hek erom. Dat is alles. Maar, het slimste zit onder de grond en is dus niet zichtbaar.

Chloor

Op het terrein in Assen stonden tot een kleine tien jaar geleden een rijwielfabriek en een chemische wasserij, die samen een forse verontreiniging (oplosmiddelen en andere chloorhoudende stoffen) bleken te hebben achtergelaten. “De afgelopen acht jaar hebben we dit terrein in fasen schoongemaakt”, vertelt Dijks. “De firma Vermeer uit Hoofddorp heeft tot nu toe goed werk verricht en het leeuwendeel voor haar rekening genomen door afgraven en het onttrekken van grondwater. Maar het laatste stukje vervuiling bleek zo hardnekkig te zijn, dat een wat onorthodoxe aanpak nodig was.”

Via publicaties in de vakpers kwam Dijks bij Hak terecht, die nu ook in Assen zijn zogeheten elektroreclamatie toepast. Ing. M. Wilschut, projectleider bij Hak, legt uit wat die methode inhoudt. “We brengen elektroden in de bodem aan, waarna de grond wordt opgewarmd tot een graad of vijftig”, vertelt hij. “Er ontstaan vervolgens diverse fysische processen in de bodem, waardoor de verontreiniging van de vaste bodemdelen vrijkomt. Tijdens het opwarmen onttrekken we selectief grondwater en bodemlucht. Doordat de temperatuur omhoog gaat, verloopt de biologische afbraak van de verontreiniging ook nog eens gemakkelijker. Eigenlijk is het alles bij elkaar vrij eenvoudig. Als je je handen wast, doe je dat ook met warm water. Het vuil gaat er dan gewoon gemakkelijker af .”

Op het terrein in Assen moeten huizen komen te staan, waarin mensen straks zorgeloos moeten kunnen wonen. Wilschut: “Ze hadden hier de grond tot een meter of vier, vijf afgegraven en er een schone laag voor teruggebracht. Maar daaronder ligt een dikke potkleilaag, waardoor er als het ware een kuipje met verontreiniging bleef liggen. En daar wilde de provincie nu echt van af”.

Was dat op de traditionele manier gebeurd, dan had dat betekend, dat er tot zo’n acht meter diep moest worden uitgegraven en dat er een damwand van nog eens twee keer zo diep had moeten worden geslagen. “Dat leek ons geen goed idee”, zegt Dijks van de provincie. “Het had onder meer betekend, dat de omwonenden de overlast van een paar honderd vrachtautoritten hadden ondervonden. Aan de andere kant hadden we geen enkele behoefte aan een soort proefproject. Succes moest wel verzekerd zijn. Het ging ons om het resultaat, niet om de nieuwigheid”.

Verplichting

Ondanks het nog vrij nieuwe karakter van Haks aanpak kon het bedrijf Dijks geruststellen. Directeur ing. L. de Zeeuw: “Er is niets vrijblijvends aan de manier waarop wij de klus aanpakken. We hebben ook gewoon, zoals het hoort, een resultaatverplichting op ons genomen. Dat konden we ook, want de afgelopen tijd heeft onze techniek zich ruimschoots bewezen. Onder meer bij de NOS in Hilversum zijn we bezig geweest, in de historische binnenstad van Nieuwpoort in Zuid-Holland zijn we de vervuiling aan het weghalen zonder dat eeuwenoude panden hoeven te worden gesloopt en we hebben bij Vissers Oliehandel in Horst (Limburg) een lastig probleem opgelost.”

Dat laatste wordt bevestigd door Dijks’ collega bij de provincie Limburg, ing. F. Martens. “We zaten met een enorme vervuiling door die oliehandel”, vertelt hij. “Er zou vijfduizend liter in de grond zitten, maar dat bleek ruim vier keer zoveel te zijn. Na grondig onderzoek kwamen die jongens van Hak aanzetten met elektroden, er gingen kabels de grond in, ik werd er echt tureluurs van. Ik had eerlijk gezegd zo mijn twijfels. Maar ze hebben het zaakje werkelijk keurig geregeld en ik ben inmiddels dan ook bijzonder gecharmeerd van hun aanpak. En, zoals Hak het deed, bleek het nog goedkoper te zijn ook. Wat wil je nog meer?”

Reageer op dit artikel