nieuws

Stijgende vraag naar rijtjeswoningen

bouwbreed Premium

berlijn – Er valt nog veel te bouwen in Duitsland, maar in veel gevallen gaat het om specialistenwerk. J. Kramp van de Leipziger Messe noemt de aanpak van een deel van Leipzig het moeilijkste, omdat het sterk vervallen is en de aanpak veel arbeid, expertise en dus geld vergt.

Organisatorisch kunnen Nederlandse bedrijven wel iets inbrengen. Bijvoorbeeld het renoveren van woningen, waarbij de bewoners in hun woning blijven of voor maximaal vijf dagen elders worden ondergebracht. Vergeleken met het aantrekken van de benodigde middelen is dat een relatief klein probleem.

Ir. J. Hladik van het Hauptverband der Deutschen Bauindustrie uit Berlijn acht sloop technisch soms zinvoller dan renovatie. Het huisvestingsbeleid staat die keuze evenwel niet altijd toe. Vervangende woningen voor vaak duizenden mensen zijn er simpelweg niet. Daar komt bij dat het overgrote deel van de ‘elementenwijken’ weinig leegstand kent.

Dat probleem doet zich wel in grotere wijken voor. Dikwijls als gevolg van het sluiten van fabrieken, waardoor mensen elders werk zoeken en naar minder massale wijken trekken.

Aftoppen

Kleinere wijken van voor 1989 kennen die problemen niet. Ze zijn ruimer opgezet, liggen dicht bij het centrum en hebben een goede infrastructuur. Projectleider Kynast van de Leipziger Messe waarschuwt dat maatregelen zoals aftoppen en en verbetering van de binnen- en buitenkant alleen niet volstaat. Een wijk komt (weer) tot leven met voldoende voorzieningen en een aantrekkelijke woonomgeving. Duitsland trekt hiervoor jaarlijks 600 miljoen mark (685 miljoen gulden) uit waarvan 520 miljoen (593 miljoen gulden) naar het oosten gaat. De bond stimuleert de nieuwbouw tegenwoordig met specifieke subsidies. Op die manier wil de regering het woningbezit in de lagere middenklasse vergroten.

Nederlandse bouwers kunnen daaraan een bijdrage leveren met rijtjeswoningen en een passend stedenbouwkundig plan. In Duitsland neemt de interesse voor een meergezinswoning sterk af. De vraag naar een- en tweegezinswoning compenseert die afname echter meer dan genoeg.

Reageer op dit artikel