nieuws

PvdA wil centra mobiliteit in steden Kamer debatteert over Perspectievennota

bouwbreed

den haag – De PvdA-fractie in de Tweede Kamer vindt dat alle grote steden zogenoemde mobiliteitscentra moeten krijgen. Automobilisten kunnen daar hun voertuig parkeren en overstappen op een goed functionerend openbaar vervoerssysteem.

PvdA-Kamerlid Van Gijzel pleitte hiervoor gisteren bij de behandeling van de Perspectievennota Verkeer en Vervoer in de Tweede Kamer. Hij nam daarmee afstand van plannen om aan de randen van de steden transferia te bouwen. “Het moet mogelijk zijn de steden gebundeld binnen te rijden tot aan een beperkt aantal mobiliteitscentra. De auto’s mogen dan verder geen belasting vormen voor het wegennet van die steden.”

De PvdA vindt dat de steden een zeer betrouwbaar, hoogfrequent openbaar vervoersysteem moeten krijgen en is ook voorstander van een snelle railringlijn tussen de grote centra van de Randstad. Van Gijzel wil bij de behandeling van de nota De Derde Eeuw Spoor, na het zomerreces, met voorstellen komen voor de financiering van beter massa-railvervoer in en rond de grote steden.

Doordat zo’n massasysteem op de meeste plaatsen ontbreekt, loopt het volgens van Gijzel mis met het verkeer. “Daardoor dreigen functies zich te verspreiden over het land, met als gevolg dat ook daar weer extra automobiliteit wordt aangetrokken. Ik vind het dan ook geen goede gedachte om corridors te creeren en daar nieuwe functies aan te haken.”

Herhaling

Tijdens het debat over de Perspectievennota kreeg de Kamer de kans zijn licht te laten schijnen over de mobilitietssituatie over dertig jaar. Voor veel fracties kwam dat neer op een herhaling van zetten. Zo pleitte VVD-Kamerlid Hofstra voor het uitbreiden van de capaciteit van rijkswegen tot minimaal zes rijstroken. Hij vindt het absurd dat sommige wegen ruim vijftig jaar na de aanleg nog net zo breed zijn.

Hofstra vroeg om een onderzoek naar de toekomstige behoefte aan wegen. “We doen dat ook als het gaat om woningen.”

De VVD’er vindt het niet erg als een systeem van kostendoorberekening voor het autogebruik wordt opgezet, waarin ook maatschappelijke kosten worden meegenomen. “Maar”, zo betoogde hij, “de kosten voor de automobilist moeten wel omlaag.”

In tegenstelling tot de VVD pleitte de PvdA niet voor een fysieke uitbreiding van de rijkswegen als antwoord op de fileproblematiek. Van Gijzel: “We moeten wel bouwen, maar dan op een innovatieve manier. Het moet gaan om maatregelen die de doorstroming verbeteren. Je kunt denken aan invoering van regels die bepalen dat automobilisten hun baan (met een verplichte snelheid) moeten houden, meer doelgroepenstroken en een betere toeritdosering.”

Innovatief

Het CDA wil echter verder gaan. Kamerlid Reitsma van de grootste oppositiepartij ziet nog wel degelijk mogelijkheden voor nieuwe weginfrastructuur, al pleit hij er wel voor dat dat niet ten koste gaat van groen. Daarom moet volgens hem van innovatieve bouwmethoden gebruik worden gemaakt. Hij hield een pleidooi voor dubbel grondgebruik, zowel onder- als bovengronds.

D66-Kamerlid Giskes wil aan de hand van experimenten met de prijs van het openbaar vervoer bekijken of op die manier de files kunnen worden bestreden. Ze pleitte voor verlaging van de spitstarieven.

Reageer op dit artikel