nieuws

Personeelstekort in bouw neemt in hoog tempo toe

bouwbreed Premium

amsterdam – De stagnatie bij de uitvoering van bouwwerken als gevolg van gebrek aan personeel neemt snel toe. Eind mei meldde een op de zeven b en u-bedrijven (14 procent) personeelsgebrek als oorzaak van strubbelingen bij de voortgang van onderhanden werk.

In april was dat nog maar acht procent, in maart niet meer dan vijf.

Dit blijkt uit de Conjunctuurtest, die het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) elke maand in opdracht van de Europese Commissie houdt onder 400 hoofdaannemingsbedrijven.

Een kwart van de b en u-bedrijven verwacht de komende drie maanden personeel aan te nemen, maar of dat mogelijk is, valt te bezien, aldus het EIB. Aan de orderportefeuille van de bedrijven zal het niet liggen. Die is met een werkvoorraad van 8,4 maanden goed gevuld.

Binnen de b en u-sector is het gebrek aan personeel in de woningbouw nog wat meer voelbaar dan in de utiliteitssector.

Positief

In de gww-sector zijn de verwachtingen nog steeds positief. De bedrijvigheid is vanaf maart tamelijk hoog. Daarnaast is de hoeveelheid onderhanden werk met 4,4 maanden op peil gebleven.

Bijna een kwart van de gww-bedrijven denkt de komende maanden personeel te kunnen aannemen. Maar een op de twintig ondernemingen in deze sector meldde in mei ook al stagnatie als gevolg van personeelstekort.

Reageer op dit artikel