nieuws

Ontwikkelaar Spectrum houdt kans op bouwgrond

bouwbreed Premium

den haag – Spectrum Projectmanagement BV, een Haagse projectontwikkelingsmaatschappij, hoeft vooralsnog niet bang te zijn dat twee lappen grond aan de Erasmusweg en de Poeldijkseweg in de gemeenten Den Haag en Wateringen aan zijn neus voorbij gaan.

De president van de Haagse rechtbank heeft de tuindersfamilies Van Luijk en Van der Knaap verboden hun grond aan derden te verkopen ‘zolang onderhandelen met Spectrum niet tot enig resultaat heeft geleid’.

Spectrum had samen met Planwerk BV uit Roelofarendsveen de tuindersfamilies in kort geding gedagvaard omdat de bedrijven meenden een overeenkomst te hebben over de aankoop van 2,5 hectare grond. Afgesproken zou zijn dat de bedrijven 125 tot 150 gulden (afhankelijk van het moment van afname) zouden betalen per vierkante meter. In totaal zou het gaan om een bedrag rond de drie miljoen gulden.

Tijdens het geding gaven de tuindersfamilies echter aan dat nooit harde afspraken zijn gemaakt en dat slechts op een aftastende, vriendelijke wijze onder het genot van een kopje koffie met de bedrijven is gepraat. Daarbij zou niet duidelijk zijn gemaakt dat sprake was van woningbouwplannen. Volgens de families maakt dat de grond veel waardevoller. Zij denken dat de twee lappen rond negentien miljoen gulden waard zijn.

De poging van Spectrum en Planwerk om tijdens het kort geding aan te tonen dat wel degelijk sprake is geweest van een bindende overeenkomst op hoofdlijnen is mislukt. De rechtbankpresident vindt het aannemelijk dat de families slechts de intentie hebben uitgesproken te willen verkopen.

Gedreigd

De families hadden gedreigd met derden te gaan onderhandelen als Spectrum en Planwerk niet zouden erkennen dat van een overeenkomst geen sprake is. Ze zullen als gevolg van de uitspraak echter eerst verder moeten praten met Spectrum en Planwerk. Zolang dat niet heeft geleid tot een positief of negatief resultaat zijn de partijen aan elkaar gebonden. De president van de Haagse rechtbank voelde er echter niets voor om deze gesprekken middels het in het vooruitzicht stellen van een dwangsom onder zware druk te zetten. De projectontwikkelaar en de tuindersfamilies moeten normale onderhandelingen voeren.

Reageer op dit artikel