nieuws

NS bouwt grootste draaibrug

bouwbreed

grouw – Nog deze zomer gaat bij de Friese plaats Grouw de bouw van een 64 meter lange, draaibare spoorbrug over het Prinses Margrietkanaal van start. Het wordt de grootste draaibare spoorbrug van Nederland. In oktober volgend jaar is de brug klaar.

De nieuwe brug vervangt de oude, die niet meer is berekend op het nog steeds toenemende aantal vaarbewegingen op het PM-kanaal. Met de bouw is 51 miljoen gulden gemoeid.

Opdrachtgever NS Railinfrabeheer broedde samen met de provincie Friesland al enige tijd op plannen voor een nieuwe spoorbrug bij Grouw. Het groeiende scheepvaartverkeer en het feit dat de huidige spoorbrug slechts aan een kant kan worden geopend, zorgt regelmatig voor een ophoping van vaartuigen voor de spoorbrug. “Dat leverde ’s zomers soms gevaarlijke situaties op als er sprake was van veel recreatieverkeer”, aldus project-manager Johan Ellenbroek van Railinfrabeheer.

Gezien het feit dat de provincie Friesland en Rijkswaterstaat het PM-kanaal wilden opwaarderen tot een zogenaamde klasse-Vavaarweg, is er in de toekomst nog meer en groter scheepvaartverkeer te verwachten. Een nieuwe en grotere spoorbrug moet uitkomst bieden.

Twee helften

De nieuwe draaibrug meet van oever tot oever 64 meter. Het gedeelte over het water is verdeeld in twee helften van elk 22 meter. Deze brugdelen draaien naar binnen toe weg. De doorvaartbreedte aan beide kanten van de middenpijler is eveneens 22 meter, terwijl dat in de huidige situatie slechts zestien meter is. Bovendien is de oude brug slechts aan een zijde te openen, zodat scheepvaart met een doorvaarthoogte van meer dan 5,45 meter per se door het beweegbare deel moet.

De doorvaarthoogte van de nieuwe brug is 7,30 meter. Dat betekent dat bij gereedkoming van de brug containerschepen met drie lagen containers de gesloten brug kunnen passeren.

Aannemers

De bouw van de brug begint over ruim een maand. Het staalwerk wordt uitgevoerd door Bergum Staalbouw BV te Bergum. Het grondwerk is in handen van Ballast Nedam te Surhuisterveen. Het betonwerk is uitbesteed aan Van Drunen. Naar verluidt heeft deze aannemer Middelkoop uit Meppel weer ingehuurd. De overige bestekken, waaronder de aanleg van de sporen en de bovenleidingen en de constructie van de brugpost, zijn inmiddels ook aanbesteed.

De draaibrug komt te liggen in het trace van de voormalige rijksweg 32. Er wordt zo spoedig mogelijk begonnen met het grondwerk. Dit in verband met eventuele inklinking van de grond. Ook de fundamenten, waarvan een deel in het PM-kanaal komt te liggen, worden zo spoedig mogelijk gerealiseerd.

In fasen

Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd. Het treinverkeer ondervindt geen hinder van de werkzaamheden, omdat de huidige spoorbrug in gebruik blijft. Na de ingebruikname van de nieuwe brug wordt de oude verbinding gesloopt en waarschijnlijk verschroot.

De scheepvaart heeft wel hinder van de brugbouw. Alle reders die regelmatig gebruik maken van het PM-kanaal zijn volgens Railinfrabeheer op de hoogte gebracht van de tijden van de stremmingen.

Reageer op dit artikel