nieuws

Minister twijfelt aan nut grijswatercircuits PvdA-Kamerlid: Aanleg dubbel watersysteem modeartikel

bouwbreed

den haag – De aanleg van een gescheiden watersysteem is vanuit milieuoogpunt nauwelijks interessant. Minister Pronk van VROM uitte in de Tweede Kamer grote twijfel over het nut van een zogenoemd grijswatercircuit. Het dubbele waterleidingnet, paradepaardje van veel wethouders, is mogelijk helemaal niet zo duurzaam en besparend als het lijkt.

Op dit moment is wettelijk niets geregeld over hergebruik van afval-, regen- en grondwater. Pronk is van plan voorwaarden vast te leggen in de herziene Waterleidingwet. Hij vindt dat het ‘grijze’ water kan worden gebruikt voor wasmachine en toilet, maar verboden moet worden is voor bad en consumptie.

Discussiepunt is de buitenkraan. Enerzijds zou het water prima zijn voor het sproeien van de tuin en het wassen van de wassen, anderzijds zijn er zorgen over het speelbadje van kinderen dat vaak wordt gevuld met de tuinslang.

De minister heeft echter grote twijfel over het nut van een dubbel systeem. De bewindsman plaatste twee kanttekeningen waarom het milieurendement bijna nihil is. Het kost energie om het water te reinigen en aparte leidingen aan te leggen en op druk te houden. Bovendien is het lang niet overal verstandig om grondwater te onttrekken. Grondwaterstromen gaan op veel plaatsen verdroging en verzilting tegen. Waterleidingbedrijven tappen daarom vaak in de duinen water.

Vraagtekens

Diverse Kamerfracties zetten in het algemeen overleg met de minister grote vraagtekens bij het gebruik van ‘grijs’ water. De VVD-fractie eist dat minister Borst verklaart dat gezondheidsrisico’s uitgesloten zijn. Doet zij dit niet dan zou volgens Kamerlid Klein Molekamp alleen de industrie het water moet gebruiken.

PvdA-Kamerlid Feenstra is bang dat het dubbele waterleidingnet alleen nut heeft als ‘modeartikel op Vinex-locaties’. Hij vroeg de minister niet alle zes de pilotprojecten uit te voeren. Het zou Feenstra niet verbazen als de investering in een dubbel systeem achteraf waardeloos blijkt.

Intussen staat het iedereen vrij om dubbele systemen aan te leggen. Volgens de Vewin (Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland) informeren veel gemeenten tegenwoordig bij elke nieuwbouwlocatie naar de mogelijkheden.

De organisatie kan niet aangeven hoeveel huizen op dit moment een dubbel watersysteem hebben. De ervaring van de waterleidingbedrijven is dat alleen zeer grote locaties soms rendabel zijn. De prijs van het ‘grijze’ water is volgens de Vewin in het gunstigste geval een tot twee kwartjes per kubieke meter lager.

Reageer op dit artikel