nieuws

Maastricht kan uitbreiden in Belgie

bouwbreed

maastricht – Woningen bouwen op Belgisch grondgebied en de locatie Caberg ontwikkelen als regionaal en lokaal bedrijventerrein. Hiermee kan Maastricht de ruimteproblemen voor een groot deel oplossen. Op de langere termijn kunnen op Belgisch grondgebied, tussen het Albertkanaal en de Nederlandse grens, 1800 woningen worden gebouwd.

Deze visie staat vermeld in de POL-schets, opgesteld door de provincie Limburg. B en W van Maastricht wijzen het idee niet op voorhand af. “Deze optie kan als studieproject waardevol zijn”, aldus B en W in een reactie. Vooral na 2010 zit Maastricht, door voortschrijdende verstedelijking, knel met de woningbouw en kan het genoemd gebied uitkomst brengen.

De ontwikkeling van Caberg met een (eu)regionale betekenis, vereist een aansluiting met de snelweg Luik-Hasselt. Maastricht verwacht dat de ontwikkeling en uitvoering voor deze infrastructuur te veel tijd vergt. “Het ruimteprobleem dient zich na 2005 reeds aan. Bovendien betreft het een grondwaterbeschermingsgebied. Daardoor zou de Caberg slechts gedeeltelijk kunnen voorzien in de behoefte van lokale bedrijvigheid”, aldus B en W.

Reageer op dit artikel