nieuws

Belangstelling voor nieuwbouw enorm

bouwbreed

amsterdam – Voor 63 nieuwbouwwoningen in het Oostelijk Havengebied hebben zich inmiddels ruim 4200 belangstellenden ingeschreven. Het gaat om patiowoningen in het project Sporenburg en Borneo.

Momenteel wordt nog bekeken of de huizen onder of boven de 300.000 gulden gaan kosten. Is het eronder dan gaat de gemeente Amsterdam de huizen toewijzen. Valt de koopprijs boven de drie ton uit dan zal de notaris de gewilde objecten verloten.

Reageer op dit artikel