nieuws

Baggerdepot vergt jaren Geen alternatief voor Hollands Diep

bouwbreed

den haag – De aanleg van het depot voor zwaar verontreinigde bagger in het Hollands Diep laat nog jaren op zich wachten. Op dit moment wordt gewerkt aan een Milieu Effect Rapportage (mer) voor de locatiekeuze. De voorbereiding van de plannen zal echter nog enkele jaren in beslag nemen.

Staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat schrijft dit in antwoord op bijna tweehonderd schriftelijke Kamervragen over de Vierde Nota voor de Waterhuishouding en de Notitie Aanpak Wateroverlast. Uit haar brief aan de Tweede Kamer, die maandag over de waterproblematiek vergadert, blijkt ook dat de staatssecretaris in principe niet tegen buitendijkse bouw langs het IJsselmeer en het Markermeer is.

De Raad van State zette ruim twee jaar geleden een streep door de plannen voor het baggerdepot in het Hollands Diep. Alle procedures moesten over. Hoewel nu een enorme vertraging is ontstaan, wil staatssecretaris De Vries niet afzien van de aanleg. Het depot is namelijk hard nodig om het achterstallige onderhoudsbaggerwerk te kunnen inlopen.

Alternatieven voor een depot in het Hollands Diep zijn er volgens De Vries niet. Juist in de wateren in die omgeving is sprake van grote hoeveelheden verontreinigde baggerspecie. Bovendien zijn de technische en financiele mogelijkheden beperkt, aldus de staatssecretaris.

Buitendijks

Almere en Lelystad hoeven zich geen zorgen te maken dat het Rijk plannen voor buitendijkse bebouwing afkeurt uit oogpunt van veiligheid. Volgens staatssecretaris De Vries is slechts op zeer beperkte schaal landaanwinst nodig. De hoeveelheid bergruimte voor water in het IJsselmeer en het Markermeer die daardoor verloren gaat, is volgens haar verwaarloosbaar.

In de Vierde Nota voor de Waterhuishouding is beschreven dat het vrije verval van het IJsselmeer naar de Waddenzee de komende vijftig jaar verdwijnt. Op dit moment loopt een studie naar maatregelen die moeten worden getroffen om in de toekomst de veiligheid te waarborgen. Het verhogen van het waterpeil hoort tot de mogelijkheden. Staatssecretaris De Vries vindt daarom dat bij het toetsen van plannen voor buitendijkse bouw wel rekening moet worden gehouden met toekomstige ontwikkelingen. Zij laat niet toe dat nieuwe schadeposten ontstaan door wateroverlast.

Reageer op dit artikel