nieuws

Asbest in helft Utrechtse gebouwen

bouwbreed

utrecht – In ongeveer de helft van de gebouwen van de gemeente Utrecht zit asbest. Dat blijkt uit een tussentijdse rapportage die is uitgevoerd door de gemeentelijke dienst Stadsbeheer. Van de asbesthoudende gebouwen hoeft 93 procent pas te worden gesaneerd bij renovatie of sloop, omdat het giftige bouwmateriaal geen onmiddellijk gevaar oplevert voor de volksgezondheid.

In opdracht van het gemeentebestuur controleert de dienst Stadsbeheer sinds 1998 alle gemeentelijke gebouwen op asbest. Tot nu toe is ongeveer driekwart van de gebouwen onderzocht. Eerst kwamen de gebouwen met een publieke functie aan de beurt, zoals buurthuizen, sporthallen en schoolgebouwen. Het onderzoek is vooral belangrijk om adequaat op te kunnen treden bij calamiteiten, zoals brand. Deze zomer moet de rapportage klaar zijn. Utrecht is dan de eerste gemeente die op een dergelijke schaal een asbestonderzoek heeft uitgevoerd.

Reageer op dit artikel