nieuws

Werkproject probleemjongeren bij Stelling Amsterdam succes

bouwbreed Premium

amsterdam – Het werkproject waarbij Amsterdamse probleemjongeren worden ingeschakeld bij de restauratie van de Stelling van Amsterdam, verloopt succesvol. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Stichting Herstelling. De stichting is vorig jaar door Maatwerk Amsterdam en Arbeidsvoorziening in het leven geroepen.

De deelname van probleemjongeren aan het project, waarbij de forten van de negentiende eeuwse verdedigingslinie om de hoofdstad worden opgeknapt, moet hen behoeden af te glijden naar het criminele circuit. Ook krijgen zij de kans werkervaring op te doen. Het strakke programma moet de jongeren, hoofdzakelijk afkomstig uit Amsterdam-West en -Zuidoost, helpen weer in het goede spoor te komen. Behalve probleemjongeren zijn ook langdurig werklozen en wao’ers ingeschakeld bij het werkervaringsproject.

Doorstromen

Vorig jaar hebben 189 deelnemers verf- snoei-, timmer- en schilderwerkzaamheden uitgevoerd bij acht van de in totaal 42 forten. Driekwart van hen kon doorstromen naar een vakopleidingsinstituut voor bouw, schilderwerk of groenvoorziening. De jongeren worden begeleid door ervaren, oudere krachten die hen de kneepjes van het vak bijbrengen.

Hoewel de meeste deelnemers goede bijdragen hebben geleverd, is de Stichting Herstelling ook tegen problemen aangelopen. Jongeren blijken vooral tijdens de eerste zes weken van het project te moeten wennen aan de discipline, gezagsverhoudingen en werkritme. Een kwart van de deelnemers haakte af omdat ze bij voortduring geen kans zagen op tijd te komen. In een paar gevallen weigerden jongeren te werken. In een geval werd iemand uit het project gezet wegens gebruik van geweld. Ook is het ziekteverzuim vrij hoog, wat demotiverend werkt voor de andere betrokkenen, zo blijkt uit het jaarverslag.

Om de uitval de verminderen biedt de Stichting het komend jaar een aantal extra cursussen aan met de thema’s ‘Rechten en Plichten’ en ‘Hoe gedragen we ons op de werkplek’. Daarnaast zullen ziekmeldingen strenger gecontroleerd worden. Voor het project is ruim twee miljoen gulden uitgetrokken.

Reageer op dit artikel