nieuws

Tank in tuin niet negeren

bouwbreed Premium

Toen de meeste huishoudens nog niet waren aangesloten op het aardgasnet, maakte men gebruik van oliegestookte centrale verwarmingsinstallaties, waarbij de olie werd opgeslagen in ondergrondse tanks. Nadat de energievoorziening goed op gang kwam en bijna alle huishoudens op het net werden aangesloten, raakten de tanks in onbruik. Nog steeds liggen er in Nederland zo’n honderdduizend niet gesaneerde, of niet op de juiste manier gesaneerde, tanks in de grond.

Wat zijn de gevolgen voor de eigenaar in wiens perceel zich een ondergrondse tank bevindt? Deze kwestie wordt geregeld in het Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks 1993 (BOOT 1993). Op 15 augustus 1998 is een nieuw Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks 1998 (BOOT 1998) in werking getreden waarmee het besluit uit 1993 is komen te vervallen.

Geen keus

Met dit nieuwe besluit is een eind gekomen aan de keuzevrijheid die men op grond van BOOT 1993 had, namelijk het verwijderen van de ondergrondse tank of het onklaar laten maken en saneren van de ondergrondse tank. Aangezien het saneren van een ondergrondse tank goedkoper is dan verwijderen, hebben de meeste mensen hiervoor gekozen. Met de inwerkingtreding van BOOT 1998 kan men echter niet meer voor deze optie kiezen. Een ieder die een ondergrondse tank in de tuin heeft, waarvan geen gebruik meer wordt gemaakt en die nog niet gesaneerd is, heeft de verplichting deze tank te laten verwijderen.

In de oude BOOT kon men de verwijderingsplicht nog niet opnemen omdat de artikelen 8 en 10 Wet Bodem Bescherming zo konden worden uitgelegd, dat deze geen grondslag voor verwijdering vormden. Thans zijn deze artikelen zodanig gewijzigd dat hieruit een verplichting tot verwijdering kan worden opgenomen.

Bodemverontreiniging

Dit betekent echter niet dat iedereen met een tank in de tuin die voor 1 januari 1999 gesaneerd is, niets meer hoeft te doen. Dit hangt af van de manier waarop de tank is gesaneerd. Is dit gebeurd door een KIWA-erkend bedrijf, dan heeft men het vereiste KIWA saneringscertificaat verkregen. In dit geval is er niets aan de hand; de tank kan blijven liggen.

Indien de tank echter gesaneerd is door een niet-erkend saneringsbedrijf, zal de eigenaar actie dienen te ondernemen. Hij heeft hierbij de keus tussen nogmaals laten saneren van de tank, maar nu door een KIWA-erkend bedrijf, of de tank te laten verwijderen.

Wat dient er te gebeuren als de tank nog steeds in gebruik is? In dat geval moet de tank jaarlijks worden gekeurd en dient de eigenaar zich te verzekeren tegen de kosten van een eventuele bodemverontreiniging. De kosten die hieraan verbonden zijn, kunnen hoog oplopen.

Bij verkoop van een perceel met een (nog niet gesaneerde) tank, zal aan de koper melding van de tank dienen te worden gemaakt. Laat men dit na, dan kan men door de koper aansprakelijk worden gesteld voor de schadelijke gevolgen die hier eventueel uit voortvloeien.

Heeft men een tank in de tuin, dan zijn er dus vier mogelijkheden:

De tank is niet meer in gebruik en is voor 1 januari 1999 gesaneerd door een KIWA-erkend bedrijf; de tank kan rustig blijven liggen;

De tank is gesaneerd maar niet door een KIWA-erkend bedrijf, dit betekent dat men de keus heeft tussen nogmaals saneren, maar nu door een KIWA erkend bedrijf, of het laten verwijderen van de tank;

De tank is niet meer in gebruik en is ook nog niet gesaneerd; in dit geval zal de tank verwijderd moeten worden;

De tank is nog in gebruik; men zal dan rekening moeten houden met de jaarlijkse keuringen en verzekeringen.

Als laatste wordt opgemerkt dat waar in de tekst van eigenaar melding wordt gemaakt, tevens erfpachter kan worden gelezen.

Dit artikel is geschreven door mr J.W. Stouthart en mr M.W. Hogeterp, werkzaam bij Wouters Advocaten & Notarissen te Amsterdam, geassocieerd met Arthur Andersen Belastingadviseurs. De auteurs zijn werkzaam in het Notariaat van Wouters Advocaten & Notarissen en de Real Estate Services Group van Arthur Andersen. Bij vragen zijn de auteurs te bereiken onder telefoonnummer (020) 880 87 00.

Reageer op dit artikel