nieuws

Slechts twee technieken tegen optrekkend vocht ‘uitstekend’

bouwbreed

brussel – Twee van de negen technieken om optrekkend vocht te stoppen werken ‘uitstekend’. De andere functioneren matig of niet. Met de elektrotechnische systemen voor het bestrijden van optrekkend vocht is nog maar weinig ervaring opgedaan; de resultaten daarvan zijn wisselend.

Optrekkend vocht in bouwmuren is een onaangenaam verschijnsel. Het is slecht voor de gezondheid. Bovendien leidt het tot schade, vooral door de aanwezigheid van zouten en nitraten in bouwmaterialen. Oplosbare mineralen uit de bodem komen met het vocht mee en kristalliseren in de constructie. Dat kan tot aanzienlijke schade leiden. Voor het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) in Brussel was dat aanleiding tot een onderzoek naar opstijgend vocht. De resultaten staan in de Technische Voorlichting TV 210, die de TV 162 vervangt.

Vochtscherm

Eigenlijk zijn er maar twee technieken om optrekkend vocht doeltreffend te bestrijden. Zij krijgen in het rapport het predikaat uitstekend. De eerste methode is het aanbrengen van een waterdichte laag. Hij kan bestaan uit folie, mortel of metalen plaat. Het WTCB noemt dit een vochtscherm. Aanbrengen is arbeidsintensief, want er moet een horizontale sleuf door de hele bouwmuur worden gezaagd, geboord of geslepen. Een alternatief is het persen van een roestvrij stalen golfplaat in horizontale voeg. Dat stelt hoge eisen aan de stabiliteit van de constructie.

De tweede ‘uitstekende’ methode voor het blokkeren van optrekkend vocht is het injecteren van de bouwmuur met siliconen. Het gaat om alcoxypolysiloxanen of oligomere siliconen, niet te verwarren met andere hydrofobe middelen of porienvullende silicaten of kunstharsen. Het injecteren met siliconen werkt ‘zeer goed’ en met siliconenharsen ‘goed’. De andere injectiemethoden voldoen nauwelijks of matig.

Het voordeel van injecteren ten opzichte van het aanbrengen van een vochtdichte laag is, dat het makkelijk en snel is. De oplosmiddelen kunnen echter stinken en allergieen opwekken. Woon- en slaapvertrekken moeten na de ingreep wekenlang geventileerd worden. Silanen en siloxanen op waterbasis hebben dat probleem niet.

Voordat besloten wordt tot het aanbrengen van een vochtdichte laag of het injecteren met siliconen is het verstandig na te gaan wat de oorzaak is van de vochtproblemen. Vaak is condensatie de boosdoener, of hevige slagregen op de gevel. Optrekkend vocht had altijd voorkomen kunnen worden door een goede detaillering en uitvoering tijdens de bouw.

Aanbrengen van een waterdichte laag en injecteren met hydrofobe siliconen zijn ‘uitstekende’ technieken. De andere door het WTCB onderzochte methoden voldoen matig of helemaal niet. Het injecteren met porienvullende middelen werkt niet best. Ze worden dan ook weinig meer gebruikt. Het aanbrengen van ontluchtingsbuizen of het afdekken van de muur, boven of onder het maaiveld, is nutteloos. Het houdt het opstijgende vocht niet tegen; integendeel, door het verdampen wordt nieuw vocht aangetrokken.

Elektro-osmose

Een bijzondere methode om het transport van vocht te stoppen is de elektro-osmose. Het is bekend dat verplaatsing van water door poreuze materialen gepaard gaat met een elektrisch potentiaalverschil. Door het neutraliseren van dit verschil wordt het optrekkende vocht tegengewerkt. Dit principe is in het laboratorium aangetoond, maar de werking blijkt in de praktijk zeer wisselend. Over elektro-forese (het door elektro-osmose in de muur brengen van hydrofobe of porienvullende materialen) velt het rapport geen oordeel. Hetzelfde geldt voor elektromagnetische systemen, waarbij de velden in de muur geneutraliseerd worden. Beide methoden worden zelden toegepast.

Het rapport is verkrijgbaar bij het WTCB in Brussel, tel. 00 32 2 5113314, fax 00 32 2 5110900.

Reageer op dit artikel