nieuws

RBB schreeuwt elektronisch zakendoen van de daken

bouwbreed

RBB, marktleidend producent van betonnen dakpannen, neemt een vooruitstrevende positie in het veld van elektronisch zakendoen in. Via een toegankelijke web-site bestelt de bouwer zijn pannen en krijgt hij ze vlot geleverd.

“Bijna niemand realiseert zich dat de faalkosten in de totale bouw gemiddeld tussen de vier en acht procent liggen”, begint Wil Verwer, het enthousiaste Hoofd Verkoop Binnendienst.

Hij ziet enorme voordelen van elektronische bestellingen, ook voor de afnemer: “Let maar eens op hoe vaak het voorkomt dat een order niet compleet, te laat of op de verkeerde plek wordt afgeleverd.”

“Om nog maar te zwijgen van de kosten van de mensen die speciaal voor die klus besteld waren en die onverrichter zake weer terug konden keren omdat het materiaal niet voorhanden was”, vervolgt hij. “Voordat dit allemaal weer hersteld is, ben je behoorlijk wat tijd en geld verder. Als je deze en andere fouten met behulp van elektronisch berichtenverkeer kunt voorkomen, bespaar je jezelf een hoop geld en frustratie.”

Hellend dak

RBB is onderdeel van Lafarge-Braas Roofing, een van oorsprong Frans concern op het gebied van bouwmaterialen en grondstoffen met wereldwijd een omzet van vele miljarden.

Als marktleider in Nederland _ RBB levert alleen in ons land _ noemt de fabrikant van betonnen dakpannen zich de specialist van het hellende dak noemen. Onder het motto ‘Een dakpan maakt nog geen goed dak’ levert het bedrijf alle materialen die nodig zijn voor een compleet, regenwerend, hellend dak. De meeste van die materialen zijn zelf ontwikkeld. “Waar we al 35 jaar goed in zijn is het oplossen van ‘bouwknopen’, dat zijn knelpunten met het dak die de bouw in de weg zitten”, stelt Verwer. “Bijvoorbeeld kilgoten en andere soorten in- en verspringende daken, maar ook ronde daken. Wij zien het als een uitdaging daar een passende oplossing voor te bedenken en te maken.”

Langzame leveranciers

Het succes betekende een forse groei voor RBB. “Zo’n 25 jaar geleden hadden we een prijslijst die op een pagina paste”, vertelt RBB’s marketingcommunicatie manager John Bersch. “Tegenwoordig hebben we een leveringsprogramma van 32 pagina’s. Daar heeft onze automatisering gelijke tred mee moeten houden, en dat is goed gelukt. Eigenlijk is er binnen RBB zolang ik me kan herinneren, een cultuur van automatisering geweest. Zelfs zo sterk dat we een aantal keren vonden dat de leveranciers van onze software te langzaam gingen met hun ontwikkelingen. De laatste jaren werken we met een geintegreerd systeem voor de productie, de logistiek en de administratie.” Daarom is het eigenlijk logisch dat RBB zich opwerpt als een van de voorvechters van EDI in de bouwbranche.

“We zijn ooit om drie redenen met EDI begonnen”, legt Verwer uit. “Ten eerste wilden we tijd en ruimte vrijmaken voor meer commerciele activiteiten, wat ook gebeurd is, want elektronisch berichtenverkeer werkt enorm tijdbesparend. Ten tweede hadden en hebben we zeer veel contacten in de bouwbranche en tenslotte wilden we absoluut vanaf het begin meedoen. Als je er in zo’n eerste fase bij zit kun je invloed uitoefenen op hoe het er uit komt te zien. Het moet uiteindelijk wel werkbaar zijn.”

Verwer merkt ook wel dat het nog geen storm loopt met EDI, maar hij gelooft er niettemin heilig in: “Bestellen gaat meestal per telefoon of per fax, soms met een handgeschreven krabbeltje. Een bestelling moet dan meermalen worden overgenomen en in een systeem ingebracht. Routinematig werk en automatisch een bron van fouten. Dat kan en moet anders, vonden wij. Daarom zijn we in overleg met de HIBIN, de branchevereniging van de bouwmaterialengroothandel, een EDI-traject gestart. In het begin zo eenvoudig mogelijk, met een order. Eerst hebben we het orderbericht ontwikkeld en daarna achtereenvolgens het orderbevestigings-, het verzend- en het factuurbericht. En tegenwoordig werken we ook al met electronic banking.”

Communicatie

RBB legt een soort zendingsdrang aan de dag voor EDI: “We streven ernaar de hele sector elektronisch en eenduidig te laten communiceren”, zegt Verwer. “Dat begint al bij de architect. Als zijn bestekteksten duidelijk zijn, zal dat al minder fouten tot gevolg hebben. Dat aantal wordt nog kleiner als wordt gecodeerd. Als de volgende schakel in de keten, de aannemer, deze code ook kan lezen, volgen correcte bestellingen via de bouwmaterialenhandel naar de leverancier. Daarom leveren wij bestekteksten aan de architect, eerst alleen per floppy maar nu ook te downloaden van onze website (www.rbb.nl).”

Het is volgens Verwer dan ook slechts een kwestie van tijd voordat meer partijen op de EDI-trein stappen. “Binnen drie jaar is dat 30 a 40 procent van de bouwbranche. Het is ook voor alle partijen zo gemakkelijk: je kunt te allen tijde bestellen, je krijgt een seintje als je order wordt verzonden, je ontvangt een elektronische factuur en het is eenvoudig te controleren.”

Seminars

Bersch: “Als producent willen we een waardevolle partner zijn voor alle betrokkenen in de bouwkolom. Dat geldt zeker voor onze directe afnemers, de bouwmaterialenhandelaren. Zo nemen we actief deel aan seminars: we laten de deelnemers ervaren dat er een hoop mis kan gaan in de communicatie tussen fabrikant, groothandelaar, aannemer, uitvoerder en voorschrijvende instantie. Mensen realiseren zich dan dat door de fouten en dus de faalkosten terug te dringen, tijd overblijft voor voorlichting en ontwikkeling. Tijd ook om iets extra’s te doen voor de klant. Zeker voor de bouwmaterialengroothandel die bij elk project weer te maken heeft met een groot aantal leverende partijen, biedt elektronisch berichtenverkeer grote voordelen. En net als toeleveranciers kunnen ook zij de klant aan zich binden door net even meer service te bieden.”

Daarnaast heeft RBB vanaf het begin van het EDI-traject de transporteur erbij betrokken, een belangrijke schakel in de logistieke keten. Samen met een expediteur en een bouwmaterialenhandelaar heeft RBB een transportbericht ontwikkeld. Door de uitwisseling van elektronische berichten via dit systeem is snel relevante informatie te verkrijgen. Voordeel daarvan is bijvoorbeeld een duidelijke communicatie over ritplanningen. Inmiddels maken drie expediteurs gebruik van dit berichtensysteem.

Bestellen op Internet

RBB heeft voor zijn directe afnemers een bestelsysteem op het Internet ontwikkeld. Het volledige leveringsprogramma staat op het net. De klant bezoekt de site, klikt ‘RBB Bestelservice’ aan, voert zijn klantcode in en kan aan de slag. Het bestellen is een soort vraag- en antwoordspel waarin je als klant automatisch wordt geattendeerd op zaken die met je bestelling te maken kunnen hebben. Als je bijvoorbeeld weet hoeveel nok je nodig hebt, rekent het systeem meteen uit hoeveel dakvoet aan weerszijden daarbij hoort.

“Het is een magnifiek middel”, vindt Verwer. “Je kunt on-line informatie opvragen over de orderstatus, leveringen en bestellingen doen. EDI en Internet of combinaties van beide gaan trouwens steeds belangrijker worden. We zien onze e-commerce via Internet als een tussenfase naar het EDI-traject en hopen met deze faciliteit meer interesse te wekken voor elektronische communicatie. Internet is laagdrempelig en is daarom bij uitstek geschikt om de eerste ervaringen met elektronisch bestellen op te doen.”

Dat dit werkt blijkt uit het feit, dat steeds meer aannemers aan hun (tussen)handelaren vragen of ze bestellingen via het Internet kunnen plaatsen, hetgeen de NVOB stimuleert. Inhakend op deze ontwikkelingen, communiceren grote handelaren als De Waardt en Van Neerbos al elektronisch met hun afnemers, zelfs tot op de bouwplaats toe. Het zal niet verbazen dat Verwer en Bersch deze ontwikkelingen met genoegen gadeslaan.

Hans van den Brink RBB neemt voortouw

Dakpannenfabrikant RBB uit Montfoort heeft z’n administratieve en logistieke systemen volledig geautomatiseerd. Daarom is het logisch dat deze ‘specialist van het hellende dak’ vooroploopt bij ontwikkelingen als EDI en Internet.

In samenwerking met een aantal brancheorganisaties heeft RBB het hele EDI-traject vormgegeven. Bestelling, orderbevestiging, verzendbericht, factuur, betaling: alles kan elektronisch geschieden. Klanten kunnen op het Internet het hele leveringsprogramma van RBB bekijken, bestellingen doen en later de status van hun bestelling in de gaten houden.

Meerwerk door haastwerk

De Stichting Bouwresearch (SBR) en de Hibin (de branchevereniging van de bouwmaterialengroothandel), presenteerden onlangs hun gezamenlijk rapport ‘Logistiek bouwmaterialen’ met de volgende opvallende conclusies:

Bij bedrijven in de bouwketen bestaat behoefte aan kostenbeheersing en rendementsverbetering, mede als gevolg van ontwikkelingen in de markt’

Het ontbreken van inzicht in kosten op de bouwplaats op het vlak van opslag en transport is een belemmering van de eerste orde om te komen tot verbeteringen in de (integrale) logistiek;

Binnen de bedrijven in de keten wordt een eigen taal gehanteerd. Dit komt tot uitdrukking in de verschillen in gehanteerde eenheden, codes en omschrijvingen;

Er is veel meerwerk door haastwerk. Vaak zijn planningen opgezet vanuit interne behoeftes. Hierdoor moet het volgende bedrijf in de keten meer spoed betrachten, waardoor het volgende bedrijf zich nog meer moet haasten. Dit geeft aanleiding tot fouten, die weer moeten worden gecorrigeerd (werk voor het werk). Deze corrigerende acties komen boven op de lopende werkzaamheden en veroorzaken alleen maar meer spoed. Dit ‘doortik’-effect is niet alleen fouten-bevorderend, maar werkt ook kostenverhogend. In een keer iets goed doen kost wat meer tijd, maar levert een veel hoger rendement op.

Medewerkers van bedrijven zijn vaak niet op de hoogte van gemaakte fouten en de gevolgen hiervan. Door deze onbekendheid ontbreekt de prikkel om het beter te doen.

ù. Het zwaartepunt van de automatisering bij de aannemers en groothandelaren ligt op het financiele vlak. Automatisering wordt beduidend minder toegepast in de orderafwikkeling en in de communicatie tussen bedrijven.

Wil Verwer, hoofd Verkoop Binnendienst RBB.

Reageer op dit artikel