nieuws

Op Twistvlietbrug wordt het prettig vertoeven Vertraging door weersomstandigheden en grondverwerving

bouwbreed Premium

zwolle – De ruwbouw van de Twistvlietbrug in Zwolle nadert zijn voltooiing. Na de Mastenbroekbrug is dit de tweede brug over het Zwarte Water voor de ontsluiting van het nieuwste stadsdeel van Zwolle; de Vinex-locatie Stadshagen.

Hoewel de bouw op zich voorspoedig verloopt, hebben externe factoren als weersomstandigheden en grondverwerving ertoe geleid dat de beoogde opleveringsdatum een aantal maanden is opgeschoven. “Op zich geen ramp”, ontzenuwt ingenieur Arie Monster de druk op de tijdsplanning. “Stadshagen is nog volop in aanbouw. Binnen tien jaar zullen hier in totaal 8500 woningen verrijzen. De andere verbinding, de Mastenbroekbrug _ een asymmetrische tuibrug _ is vorig najaar in gebruik genomen en bedoeld voor alle verkeerssoorten. De Twistvlietbrug wordt gebruikt voor fietsers, voetgangers en stadsbussen. Ook de infrastructuur naar deze brug is nog niet in uitvoering.”

Monster is adviseur/projectmanager Waterbouw & Kunstwerken van Grontmij Verkeer & Infrastructuur, en treedt op als directievoerder van de brug namens opdrachtgever de gemeente Zwolle.

De Twistvlietbrug is een ontwerp van architect Jan van Belkum van Arcadis. Het kunstwerk heeft een bijzondere slankogende vormgeving en laat zich omschrijven als een betonnen tuibrug in combinatie met een stalen basculebrug. De totale lengte bedraagt 171 meter bij een breedte van 13 meter. De doorvaarthoogte onder het tuibrugdek is circa 5,5 meter en onder de basculebrug 5 meter ten opzichte van het gemiddelde waterpeil.

De twee betonnen pylonen zijn voorzien van stalen tuibevestigingen, de zogenaamde ogen, met een hoogte van 8 meter. In totaal steken de pylonen circa 32 meter boven het gemiddelde waterpeil van NAP uit.

Pleintjes

De Twistvlietbrug krijgt de functie van ontmoetingsplaats. De twee uitstekende driehoekige platforms onder de pylonen dienen als zodanig en als uitzichtpunt. Ook ter plaatse van de basculekelder komen pleintjes, waar het aangenaam vertoeven wordt.

Hegeman Aannemingsmaatschappij BV uit Nijverdal bouwt de brug voor de aanneemsom van 10,8 miljoen gulden exclusief btw. De totale uitvoering, waarin tevens de remmingwerken en oeverwerken zijn opgenomen, komt op circa 14 miljoen gulden exclusief btw. De engineering is verzorgd door de gelegenheidscombinatie Tuiconsult vof met hierin Arcadis, gemeentewerken Rotterdam, BVN en IV Consult.

Extreem hoog water

Het stalen val van de basculebrug is door de onderaannemer Heymans Industrie Services Zuid weer uitbesteed aan Bergum Staalbouw BV. Terwijl de engineering van de remmingwerken en stalen damwandconstructie aan de westoever is verricht door Grontmij Verkeer & Infrastructuur.

“Ondanks de bijzondere esthetica met veel ronde vormen hebben we tot nu toe tijdens de bouw weinig technische problemen gehad”, vertelt opzichter Paul van der Brugge van Grontmij. Opzichter Van der Brugge was samen met Arie Monster als directievoerder eveneens verantwoordelijk voor de bouw van de nabij gelegen Mastenbroekbrug.

“Alleen het extreem hoge water heeft afgelopen najaar vertraging opgeleverd. Het water stond zelfs hoger dan in het bestek was aangegeven, waardoor zelfs nog een ontwerpwijziging is doorgevoerd ten behoeve van de hoogte van de keldervloeren. Dit kon echter nog tijdig worden verholpen. Hierna vielen we in de eerste vorstperiode en bleek vanuit de gemeente dat er problemen waren ontstaan bij de verwerving van het Buismanterrein, waar het westelijk landhoofd gerealiseerd moet worden. Met de voorbereiding van de uitvoering van dit landhoofd zijn we pas begonnen. En het lijkt erop dat hier een stuk gesaneerd moet worden. Een en ander heeft er dus in geresulteerd dat er weinig rek meer in de planning zit.”

Door de symmetrische vormgeving van de tuibrug was het mogelijk de bouw uit te voeren in drie onafhankelijke bouwkuipen, ten behoeve van respectievelijk de pylonen, middenpijler en basculekelder.

Na het heiwerk en de uitvoering van de onderbouw zijn de pylonen eveneens volledig in het werk gestort, hierbij gebruikmakend van klimbekisting, die door het verloop in de vormgeving steeds in afmeting wijzigde.

Plofpalen

De koppen op de pylonen zouden eerst in beton worden uitgevoerd. Dit was constructief echter niet haalbaar, waardoor ze vervolgens van staal zijn gemaakt. Ten behoeve van de bevestiging van de tuien en de krachtenoverdracht naar de kolom zijn deze stalen ogen aan de binnenzijde verstevigd met 40 millimeter dikke stalen zijschotten, terwijl ook de onderste gedeelten aan de buitenzijde uitgevoerd zijn in 40 millimeter dik staal, verklaart Arie Monster.

“De tuien dragen het uiteindelijke brugdek. Bijzonder is dat dit brugdek in eerste instantie volledig vrij rond de pylonen is gestort. Door deze vrijliggende constructie is getracht krimp- en scheurvorming zoveel mogelijk tegen te gaan. Na voldoende verharding van de voorgespannen brugdelen zijn deze pas daarna aan de pylonen gestort. Voor het storten van deze brugdekken is gebruik gemaakt van een tijdelijke ondersteuning met zogenaamde ‘plofpalen’, betonpalen die na gereedkoming van de brug en aanbrenging van de tuien in de grond met explosieven worden verwijderd.”

Het storten van de brugdelen is gefaseerd uitgevoerd, legt Monster uit. “Een deel van het brugdek tussen de middenpijler en de pylonen moest vrij worden gehouden ten behoeve van de scheepvaart. Pas na het aanbrengen en het in balans brengen van het stalen val zal de scheepvaart gebruik gaan maken van deze officiele doorvaartopening, waarna het resterende brugdeel kan worden gestort. Pas hierna zullen ten behoeve van het evenwicht de resterende tuien worden aangebracht.”

In de andere bouwkuipen vonden tegelijkertijd de bouw van de basculekelder en voorzieningen van de basculebrug en de bouw van het oostelijke landhoofd plaats. De ruwbouw is in deze bouwkuipen nagenoeg afgerond. Wanneer het volledige brugdek is gerealiseerd, zal deze worden afgewerkt met een waterdichte membraanconstructie van Isoned in Tiel met hierop 50 millimeter SMA (steenmastiekasfalt) in twee lagen.

Bouwstromen

Het feit dat de verschillende onderdelen ook in verschillende bouwstromen uitgevoerd konden worden, is bij deze bouw een enorm voordeel gebleken, voegt opzichter Van der Brugge toe. “Bij de Mastenbroekbrug , waar wij ook directievoerder waren, was de uitvoering van zowel de basculekelder als de fundering van de hoofddragers in bouwkuip in een bouwstroom gesitueerd, waardoor de uitvoering veel planninggevoeliger lag. Dankzij de aparte bouwstromen is het tevens mogelijk geweest goed rekening te houden met de scheepvaartvoorzieningen.”

Volgens Van der Brugge zal naar verwachting half juni de stalen basculebrug met een doorvaartbreedte van 20 meter worden geplaatst. Ondertussen zullen dan ook de remmingwerken en stalen damwanden op de westoever gereed moeten zijn, alvorens de scheepvaart van deze opening gebruik gaat maken en het opengebleven brugdeel wordt gerealiseerd. “Naar wij hopen zullen we hierna starten met de definitieve uitvoering van het westelijke landhoofd en de afbouw van de totale brug.”

“In plaats van 1 september zullen we in december het totale project gaan opleveren”, stelt Van der Brugge tot besluit.

Bovenop de twee betonnen pylonen staan twee zogenaamde ogen, stalen tuibevestigingen van acht meter hoogte.

De bouw wordt uitgevoerd in onafhankelijke bouwkuipen.

Reageer op dit artikel