nieuws

Ongeloof overheerst bij deskundigen over ‘woningoverschot’

bouwbreed

den haag – Een woningoverschot? Ongeloof klinkt door in de stemmen van deskundigen. Zij reageren daarmee op kritische geluiden als zou er op de Vinex-locaties te veel worden gebouwd. “Zolang mensen in slaapzakken bij de makelaars voor de deur liggen, is er nog lang geen overschot”, zegt NVB-directeur Nico Rietdijk.

Neerlands meest bekende volkshuisvestingsdeskundige prof. dr. Hugo Priemus bond gisteren in Trouw de kat de bel om. “Ik moet nog zien dat de woningbehoeftecijfers naar beneden kunnen”, zegt hij met de nodige argwaan opgedaan in tientallen jaren volkshuisvestingsonderzoek.

De eerste minister die het waagde eind jaren zeventig het einde van de woningnood aan te kondigen, Hans Gruyters, werd binnen enkele jaren volledig in het ongelijk gesteld. Begin jaren tachtig realiseerde toenmalig staatssecretaris van volkshuisvesting Gerrit Brokx het hoogste woningbouwprogramma ooit, een kleine 150.000 voor het merendeel gesubsidieerde woningen. Curieus genoeg in een tijd dat de koopwoningenmarkt praktisch volledig op zijn gat lag.

Nu ligt de situatie volledig andersom. De koopwoningen zijn nauwelijks aan te slepen, terwijl de belangstelling voor de huursector afneemt. “Het kan zijn dat de conclusies over een eventueel woningoverschot gebaseerd worden op de huursector. Dat gebeurde in het verleden vaak. Hoe het ook zij, het is een misplaatste conclusie”, vindt Rietdijk.

Natuurlijk nadert er een kwantitatief evenwicht in vraag en aanbod aan woningen. “Maar de discussie van de laatste tijd gaat dan ook over de kwaliteit. Mensen willen steeds ruimer wonen en stellen steeds hogere eisen aan de woonomgeving. Op dat gebied is er nog absoluut geen sprake van evenwicht.”

Sloop

Priemus wijst erop dat immigratie daarnaast een onderschatte factor is, die onvoldoende doorklinkt in de kwantitatieve behoeftecijfers. Ook blijft de sloop van minder gewilde panden uit.

Rietdijk denkt dat die laatste factor wel eens doorslaggevend kan zijn voor de vraag hoeveel woningen er de komende jaren nog nieuw gebouwd zullen worden. “Momenteel ligt de sloop inderdaad op een laag niveau. Gezien onder meer de vele plannen op het gebied van herstructurering is het heel goed mogelijk dat het niveau uiteindelijk gaat naar misschien wel 40.000 per jaar. De nieuwbouw wordt dan niet meer bepaald door de uitbreidingsbehoefte maar door de vervangingsbehoefte.”

Ook dat heeft dan alles te maken met de kwaliteitsvraag.

Reageer op dit artikel